Películas de Chow Yun-Fat

Un mañana mejor

Ying huang boon sik (1986) de John Woo con Chow Yun-Fat, Emily Chu, Leslie Cheung, Lung Ti