Jesús Morales

Subdirector '20minutos'

62 artículos de Jesús Morales

Joan Ribó posa para 20minutos.
 • L'alcalde de València analitza en 20 minutos l'Executiu PSOE-Podem que dóna suport la seua formació, Compromís.
 • "Per a funcionar, en una coalició cal pensar què faries si estigueres en l'altre partit", afirma.
 • Advoca per "substituir les confrontacions a Catalunya per debats, per cedir mútuament".
 • "Espanya pot tindre un model territorial propi i podem desenvolupar-lo. Cal tindre voluntat".
Ribó, en el balcón del Ayuntamiento de València.
 • L'alcalde de València apunta a la integració ferroviària i les reformes urbanes com a reptes del seu segon mandat.
 • "El PSPV és un partit responsable, que analitza i que vol corregir els defectes de l'EMT", apunta sobre l'estafa.
 • "Multiplicarem la conscienciació perquè no hi haja tanta necessitat de neteja", afirma davant les queixes.
 • "Si no s'arregla el deute de la Marina, es pot caure tot com un castell de naips", adverteix al nou Govern.
Joan Ribó posa para 20minutos.
 • El alcalde de València analiza en 20 minutos el Ejecutivo PSOE-Podemos que apoya su formación, Compromís.
 • "Para funcionar, en una coalición hay que pensar qué harías si estuvieras en el otro partido", afirma.
 • Aboga por "sustituir las confrontaciones en Cataluña por debates, por ceder mutuamente".
 • "España puede tener un modelo territorial propio y podemos desarrollarlo. Hay que tener voluntad".
Ribó, en el balcón del Ayuntamiento de València.
 • El alcalde de València apunta a la integración ferroviaria y las reformas urbanas como retos de su segundo mandato.
 • "El PSPV es un partido responsable, que analiza y que quiere corregir los defectos de la EMT", apunta sobre la estafa.
 • "Vamos a multiplicar la concienciación para que no haya tanta necesidad de limpieza", afirma ante las quejas.
 • "Si no se arregla la deuda de La Marina, se puede caer todo como un castillo de naipes", advierte al nuevo Gobierno.
 • "España puede tener un modelo territorial propio y podemos hacerlo".
 • Llegir en valencià.

Página 1 de 3