Testing Day, esdeveniment celebrat en Llançadora el passat mes de setembre
Lanzadera i Sony Interactive Entertainment España (SIE España) han firmat un acord de col·laboració pel qual es renova i amplia el programa Corporate que mantenen les dues empreses. D'aquesta manera, a partir del 2020, Lanzadera portarà el seu model d'acceleració ja en pràctica a València als sis Games Camp d'Espanya donan suport a PlayStation Talents en la cerca, selecció i mentorització d'estudis de desenvolupament de videojocs.
Lanzadera acelerará los estudios de videojuegos de los PlayStation Games Camp de toda España
Lanzadera y Sony Interactive Entertainment España (SIE España) han firmado un acuerdo de colaboración por el que se renueva y amplía el programa Corporate que mantienen ambas empresas. De este modo, a partir de 2020, Lanzadera llevará su modelo de aceleración ya en práctica en València a los seis Games Camp de España apoyando a PlayStation Talents en la búsqueda, selección y mentorización de estudios de desarrollo de videojuegos.

Página 1 de 10