Comunitat Valenciana

Vivenda destina 7,7 milions d'euros a col·lectius especialment vulnerables a través de les entitats locals

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica destina més de 7,7 milions d'euros en ajudes a les entitats locals que faciliten una solució habitacional immediata a col·lectius especialment vulnerables com són les dones víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament de la seua vivenda habitual o persones sense llar.

Les entitats locals, a través dels serveis socials d'ajuntaments i mancomunitats, seran les encarregades de gestionar les ajudes i assumiran la responsabilitat de dotar d'un allotjament o una solució residencial a les persones incloses en algun dels citats col·lectius, segons ha explicat la Generalitat en un comunicat.

Sobre aquest tema, el vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, ha destacat que amb la convocatòria actual "hem reforçat aquesta línia d'ajudes augmentant el seu import, així com el nombre d'ajuntaments encarregats de la seua gestió. Hem passat de 169 en el 2020 a 247 en el present any, 78 municipis més que van a rebre aquestes ajudes".

Així mateix, ha explicat que del total de l'import que ascendeix 7.694.000 euros, 2.194.000 són aportació del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i 5.500.000 de la Generalitat. Per províncies, 3.771.823 euros corresponen a la de València, 3.136.917 a la d'Alacant i 845.258 a la de Castelló.

El vicepresident també ha anunciat que d'aquests 78 nous municipis que van a rebre aquestes ajudes, 65 se'ls augmentarà la quantia de la subvenció, a la vista de les emergències des del punt de vista residencial. En aquest sentit, ha assenyalat que la Conselleria ha fixat un mínim d'ajuda per municipi de 9.000 euros.

Per la seua banda, la directora general d'Emergència Residencial, Pura Peris, ha assenyalat que la distribució de les ajudes "té per objecte atendre al major nombre de municipis possible de manera proporcional a la seua població, considerant les dades de població que consten a l'Institut Nacional d'Estadística i la necessitat objectiva de vivenda, segons l'índex ANHA del Catàleg d'Àrees de Necessitat de Vivenda".

En total, aquestes ajudes les gestionaran 276 entitats locals: 247 municipis (141 corresponen a la província de València,75 a la d'Alacant i 31 a la de Castelló) i 29 mancomunitats (16 de la província de València, 8 a la d'Alacant i 5 a la de Castelló).

TERMINIS

A diferència de la convocatòria de l'any passat, ha destacat Pura Peris, els ajuntaments i mancomunitats tenen un termini limitat per a l'acceptació de l'ajuda que s'iniciarà l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 10 de setembre, inclòs.

Les mancomunitats rebran la mateixa quantitat que se'ls va assignar en el Decret 60/2020, de 15 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores i concessió directa d'ajudes en matèria d'habitatge per a pal·liar situacions d'especial vulnerabilitat per la Covid-19, la qual cosa suposa una quantitat de 406.629 euros, ha destacat la directora general.

A més, s'estableix un mínim de 9.000 euros per als municipis inclosos en el Catàleg ANHA per a garantir l'atenció efectiva de les emergències habitacionales que puguen produir-se al llarg d'una anualitat. Per a establir aquesta quantitat mínima s'ha tingut en compte que el lloguer mitjà de les sol·licituds concedides en les ajudes durant la convocatòria corresponent a l'exercici 2020 que va ser de 376,73 euros.

Quant als criteris d'adjudicació de les ajudes, es realitzarà de manera proporcional a dos factors: el percentatge de la població del municipi respecte al sumatori de les poblacions de tots els municipis inclosos en el Catàleg ANHA (4.711.493 habitants) i el propi índex ANHA del municipi.

D'altra banda, s'ha establit una ajuda mínima equivalent al valor màxim d'entre l'ajuda mínima de 9.000 euros i l'ajuda assignada a cada municipi en la convocatòria corresponent a l'any 2020.

Les ajudes es concediran per un any i en règim de concessió directa, amb només l'acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, desnonament o llançament imminent o ja realitzat de la vivenda habitual, de la condició de persona sense llar o de la condició de persona especialment vulnerable.

La quantia de l'ajuda podrà ser, d'una banda, de fins el 600 euros al mes i fins al 100% de la renda o preu d'ocupació de l'immoble. En casos degudament justificats, podrà aconseguir fins el 900 euros mensuals.

D'altra banda, podrà aconseguir els 200 euros al mes per a atendre els gastos de manteniment, comunitat i subministraments bàsics amb el límit del 100% dels mateixos.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento