Comunitat Valenciana

Els entorns de la catedral i de la Llotja de València canvien de pell

Los Santos Juanes y el Mercado Central, en la plaza Ciudad de Brujas.
Treballs a l'entorn del Mercat Central i els Sants Joans.
EDUARDO MANZANA

Dues de les principals places de València, la de la Reina i el conjunt format per les del Mercat i Ciutat de Bruges acaben de complir un mes en obres. El redisseny per als vianants de tots dos enclavaments suma un pressupost de 18,3 milions d'euros i compta amb un percentatge de finançament europeu del 35%. Els treballs a l'entorn de la Llotja van començar el 22 d'abril i, quatre dies després, ho van fer els de la plaça situada al costat de la catedral.

Un mes després, la plaça de la Reina comença a deixar de ser recognoscible. Segons han informat a 20minutos des de la Regidoria de Mobilitat Sostenible, impulsora d'aquest projecte de remodelació, actualment s'estan executant diversos tipus de treballs. D'una banda, l'excavació de jardineres i el fossat de contenidors soterrats, així com la demolició de les rampes helicoidals d'accés a l'aparcament subterrani i la retirada del paviment existent.

A més, es continua amb els treballs de retirada, càrrega i transport de terra vegetal, les demolicions a l'interior del pàrquing i la connexió i desconnexió de serveis, i també s'està traslladant el quiosc de premsa i de l'ONCE.

Respecte a les actuacions externes a l'obra de referència, es continua amb l'excavació de les rases de les canalitzacions per part d'Iberdrola i Emivasa, així com amb els treballs d'arqueologia que porten aparellats. A més, s'està començant a emplenar alguna d'aquestes rases i prossegueix la que Iberdrola està obrint en la part est de la plaça i al carrer La Pau.

Trabajos de retirada del pavimento en la plaza de la Reina.
Treballs de retirada del paviment en la plaça de la Reina.
EDUARDO MANZANA

Quant a les troballes arqueològiques, s'ha localitzat a 80 centímetres de profunditat, en una rasa d'Iberdrola de la plaça de la Reina, dos murs de carreus i paredat que formen una cantonada pertanyents possiblement a un edifici públic (es barreja la hipòtesi d'una xicoteta basílica tardorromana-visigoda) destruït entre els segles V i VI, segons les restes ceràmiques i constructives localitzats fins al moment.

S'han recuperat restes de pintura mural, teules, paredats i fragments de ceràmiques i una cassola. Actualment, la Conselleria de Cultura ha de determinar si s'ha de continuar excavant en aquest punt, i prossegueixen els treballs d'arqueologia en la vorera entre el carrer de la Barchilla i la dels Cabillers.

Durant les pròximes dues setmanes està previst continuar amb les demolicions de paviments, les arrancades de mobiliari, el seguiment arqueològic en l'excavació de rases i amb el moviment de terres. També s'executaran les canalitzacions de reg i enllumenat, la reposició de serveis i l'execució de col·lectors de sanejament i embornals.

Vista de la torre de Santa Catalina desde la calle de la Paz, tomada por las obras.
Vista de la torre de Santa Catalina des del carrer de la Pau, presa per les obres.
EDUARDO MANZANA

Al carrer de la Pau, les pròximes dues setmanes s'instal·larà canonada i prosseguirà l'obra “veïna” d’Emivasa. L'objectiu és poder finalitzar aquesta canalització per a, a continuació, obrir la fonamentació de la vorada de la vorera nord, on també s'executaran noves canalitzacions de reg.

A l'entorn de la Llotja i del Mercat Central encara està actuant en la major part de l'àmbit el Cicle Integral de l'Aigua amb els treballs previs de canalitzacions. Segons informen des de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana, aquest servei està treballant en part de la plaça Ciutat de Bruges, als carrers Vella de la Palla i Bolsería i en l'avinguda María Cristina, on recentment s'han trobat restes arqueològiques de l'antic carrer de les Fonts (amb cases dels segle XVI al XIX) i de les vies de l'antic tramvia.

Obras en la plaza Ciudad de Brujas.
Obres en la plaça Ciutat de Bruges.
EDUARDO MANZANA

De moment, les obres de reurbanització es limiten a una part de la plaça de Bruges (la que es veu alçada). En les pròximes setmanes, l'Ajuntament preveu avançar aquests treballs en dues fases: una primera centrada en la zona de Bruges, carrer Vell de la Palla i Boatella, i posteriorment amb una segona fase a l'entorn de Bolsería i María Cristina. Aquests treballs consistiran fonamentalment en la retirada dels materials actuals i en la posterior pavimentació.

Eix per als vianants des de les Corts fins a l'Estació del Nord

L'estratègia de renovació del centre de València inclou a més l'actual conversió en zona de vianants provisional de la plaça de l'Ajuntament, el procés definitiu del qual segueix avant amb un concurs d'idees. D'aquesta manera, es configurarà un gran eix per als vianants que anirà des de les Corts Valencianes (pràcticament al costat de l'antic llit del Túria) fins a l'Estació del Nord, de nord a sud.

Mobilitat

La duració de totes dues intervencions i la magnitud de les mateixes provocarà necessàriament molèsties als usuaris que vulguen accedir a tots dos entorns i als comerços més pròxims. Per aquest motiu, s'han previst accions dirigides a minimitzar aquests impactes.

A l'entorn de la plaça de la Reina s'ha reordenat tota la mobilitat. Després del desviament de les línies de l'EMT que passaven (i paraven) per la plaça, el carrer de la Pau continuarà obert, però a partir de Marqués de Dos Aigües serà només per als autobusos i vehicles autoritzats, i es tanca de manera temporal l'aparcament subterrani, que també es reforma.

Estaran tallades mentre duren les treballs els carrers adjacents a la plaça, i el carrer de la Mar entre la plaça de la Reina i el carrer de les Avellanes, on es reubicarà un punt per a càrrega i descàrrega. Els altres dos punts per a aquestes labors seran al carrer Corretgeria i al costat de la plaça de Santa Catalina.

Quant a la parada de taxis, es reubica en la Pau, a l'altura de Comèdies. L'accés del veïnat als habitatges i l'accés als comerços queda garantit. Segons Mobilitat, una vegada superats els primers dies i habituats els conductors als talls i canvis de sentit, no s'han produït incidències importants.

El comerç demana "coordinació" i difondre que el centre continua obert

No obstant això, el comerç ja venia patint per les restriccions sanitàries i es poden advertir cartells que anuncien locals disponibles en la plaça. La gerent de l'Associació de Comerciants del Centre Històric, Julia Martínez, ho atribueix a una combinació dels elevats lloguers de la zona i a la perspectiva de les obres després de 14 mesos de fortes caigudes en la facturació per la pandèmia. Per aquest motiu, demana "més coordinació" entre els serveis municipals per a no eternitzar els treballs d'arqueologia o del Cicle Integral de l'Aigua previs a la pròpia reurbanització.

Local comercial disponible en la plaza de la Reina, junto a las obras.
Local comercial disponible en la plaça de la Reina, al costat de les obres.
EDUARDO MANZANA

A més, demana a l'Ajuntament que "complisca el compromís d'informar la ciutadania mitjançant una campanya que el centre continua sent accessible". De la mateixa manera, reclama "algun tipus de suport" per a garantir la viabilitat d'aquests comerços, la facturació dels quals està lligada en un 30% al turisme.

En el cas de l'entorn del Mercat Central, l'Associació de Venedors va fer un balanç "molt positiu" després de la primera setmana d'obres. Els clients poden accedir amb normalitat als aparcaments públics i a través de qualsevol mitjà de transport. Els venedors realitzen la càrrega i descàrrega en el soterrani accedint directament des de l'aparcament.

Les línies de l'EMT que han hagut de modificar part del seu recorregut són la 7, 27 i 73, amb desviaments i parades alternatives. Així mateix, els clients poden continuar accedint amb bicicleta i estacionar-la en la planta -1 de l'aparcament Centre Històric-Mercat Central, ja que s'han eliminat els enganxaments de bicicletes en la Plaça Ciutat de Bruges.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento