El TSJ valencià tomba el pla que blinda 7.500 hectàrees de litoral

  • La Sala contenciosa administrativa declara nul el Pativel al no haver-hi estudi econòmic que reflectisca els seus costos.
  • El Consell del Botànic va aprovar la norma en 2018, amb la qual pretenia preservar espais lliures d'edificació.
Litoral de la Comunitat Valenciana
Litoral de la Comunitat Valenciana
EP

Important revés judicial per a la política mediambiental de la Generalitat Valenciana. La Secció Primera de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarat nul, per ser contrari a dret, el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel), aprovat per decret del Consell el 4 de maig de 2018.

Aquesta norma blindava 7.500 hectàrees de sòl en el litoral de les tres províncies, però, a més de la conservació, advocava per garantir la connectivitat ecològica i funcional de la mar amb l'interior, per evitar consolidats urbans i barreres urbanes que deterioren el litoral i per millorar la qualitat de l'espai edificat per a ser més competitiu respecte a les noves demandes turístiques.

La sentència, que estima el recurs presentat per una empresa, conclou que no existeix en l'expedient administratiu, com exigeix la jurisprudència del Tribunal Suprem, "un estudi economicofinancer que reflectisca els costos d'implementació del Pativel i la repercussió econòmica que comporta per a les propietats afectades i per als municipis que hauran de desenvolupar-lo, ni que preveja tampoc les possibles responsabilitats patrimonials que per a l'Administració autonòmica pot comportar la desclassificació de sòl que duu a terme", segons ha informat el TSJCV en un comunicat.

Com a segon motiu de nul·litat, els magistrats assenyalen que el projecte incompleix la Llei per a la Igualtat entre Dones i Homes "al no incloure un informe d'avaluació de l'impacte per raó de gènere", com resulta exigible en tots els projectes normatius, inclosos els instruments d'ordenació urbanística.

Aquest argument, segons la sentència, és extrapolable a l'absència en l'expedient de tramitació i aprovació del Pativel dels informes exigibles sobre l'impacte que pot comportar l'actuació en matèria d'infància, adolescència i família.

Finalment, la Secció Primera de la Sala contenciosa administrativa del TSJCV entén que és un altre motiu de nul·litat el fet que el pla "no s'haja sotmés a una vertadera avaluació ambiental i territorial estratègica i ometa les diferents alternatives possibles".

"No s'analitzen les conseqüències que el Pativel puga tindre envers la població, la salut humana, la flora, la fauna, la biodiversitat, la geodiversitat i altres factors esmentats", precisa el tribunal en la seua resolució, que compta amb el vot particular d'un dels magistrats i que pot ser recorreguda en cassació davant el Tribunal Suprem.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento