Películas de Curd Jürgens

Escala prohibida

Ferry to Hong Kong (1959) de Lewis Gilbert con Curd Jürgens, Orson Welles

Coche salón

Salonwagen E-417 (1939) de Paul Verhoeven con Curd Jürgens, Käthe von Nagy