Películas de Zhang Yimou

Happy Times

Xingfu shiguang (2000) de Zhang Yimou con Fu Biao, Zhao Benshan

La joya de Shangay

Yao a yao yao dao waipo qiao (1995) de Zhang Yimou, Zhang Yimou 2 con Baotian Li, Gong Li, Xuejian Li