El TC admet el recurs del PP per "excloure" alumnes de la privada de pràctiques en hospitals públics
El TC admet el recurs del PP per "excloure" alumnes de la privada de pràctiques en hospitals públics Europa Press - Archivo

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admés a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat que van presentar més de 50 senadors del grup parlamentari popular en el Senat contra la modificació de la Llei de Salut de la Comunitat Valenciana en considerar que s'exclou de les pràctiques en hospitals públics alumnes de Medicina de centres privats.

Segons informa el TC a través d'un comunicat, el ple de l'òrgan judicial ha decidit admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat pels senadors 'populars' contra l'article únic en el seu apartat 65 de la Llei 8/2018, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana.

La modificació de la llei contempla que "la Generalitat Valenciana, a través de la conselleria competent en matèria de Sanitat, col·laborarà amb les universitats de titularitat pública i els centres de formació professional establint acords entre les universitats i els centres d'estudis de les institucions sanitàries per a garantir la docència pràctica i clínica de les titulacions que així ho requerisquen i prioritzarà les impartides en centres de titularitat pública i amb submissió a la normativa d'aplicació i regulació específica en matèria d'incompatibilitats".

El Tribunal Constitucional acorda donar trasllat de la demanda i documentació presentada al Congrés, al Senat, al Govern, així com a les Corts i a la Generalitat Valenciana, perquè en un termini de 15 dies es personen en el procés i puguen presentar les al·legacions que estimen convenients.

Modificació de la Llei de salut valenciana

Segons recorda el TC, els recurrents consideren que la Llei de salut valenciana ha pogut vulnerar els articles 149.1.1 i 149.1.16 de la Constitució en la mesura en què la modificació legal "contravé l'article 104 de la Llei General de Sanitat i l'article 14 de la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries, així com la disposició addicional setena de la Llei Orgànica d'Universitats".

I açò en la mesura en què la normativa autonòmica "pot suposar una exclusió de les universitats privades del règim de cooperació educativa en matèria sanitària de la Generalitat Valenciana".

En el recurs d'inconstitucionalitat també s'al·lega que l'administració valenciana "ha infringit els drets fonamentals a la igualtat, a la llibertat de creació de centres docents i el deure d'ajuda a aquests".

Consulta aquí más noticias de València.