Menys casos d'alcoholèmia, però encara és la major addicció
Menys casos d'alcoholèmia, però encara és la major addicció ISTOCK

El nombre de pacients en les Unitats de Conductes Addictives de la Comunitat Valenciana en 2017 per consum d'alcohol s'ha reduït en un 3%, donant-se un total de 3.723 casos (112 menys que en 2016). 

No obstant açò, l'alcohol segueix sent la droga més consumida pels inscrits en aquest tipus de programes, segons dades facilitades per la Conselleria de Sanitat. Les 33 Unitats de Conducta Addictiva i les 5 Unitats de Alcohologia de la Comunitat Valenciana van registrar 12.419 notificacions per a iniciar tractaments durant tot l'any passat. 

Açò suposa un increment d'un 1% respecte a l'anterior. A més dels referents a l'alcohol, també han descendit els inicis de tractament en heroïna en 48 casos i les benzodiacepines en 6.

No obstant açò, l'indicador revela un repunt de 197 notificacions admeses a tractament en cocaïna amb un total de 2.359 casos, a diferència dels 2.162 registrats en 2016. Això sí, la Generalitat avisa que pràcticament la meitat de les demandes de tractament es concentren en alcohol i cocaïna, un 49% o, la qual cosa és el mateix, 6.082 casos. 

D'aqueixa manera, aquestes dues drogues ocupen la primera i segona posició, respectivament, en el nombre de notificacions. A elles, li segueixen el tabac, amb 1.738 (14%); el cànnabis, amb 1.698 (14%); l'heroïna, amb 1.333 (11%); l'alcohol més la cocaïna, 627 (5%); la ludopatia, 491 (4%); el ‘crack’, amb 179 (1%); les benzodiacepines, amb 100 (1%); i internet i els videojocs, amb 67 (1%) notificacions. 

Les dones representen el 25,7% dels casos notificats, 3.205, enfront del 74,3%, 9.214, dels homes.

Les xifres es mantenen

Aquestes xifres són similars a les obtingudes en la major part d'anys anteriors. Al mateix temps, es manté en general una majoria d'homes que motiva l'inici a tractament, excepte en el tabac, on existeix una prevalença major de dones, un 52%, front els homes, un 48%. 

No obstant això, en l'examen específic per substància, ressalta que han crescut lleugerament el nombre de dones amb problemes d'addicció a la cocaïna, cànnabis, ludopatia, ‘crack’ i benzodiacepines. En el cas dels homes, l'augment es produeix en el consum d'alcohol, juntament amb cocaïna i tabac. En el cas de ‘crack’, cocaïna i cànnabis tots dos gèneres coincideixen.

Segons la distribució per edat, es manté la tendència observada en els últims anys dels grups majoritaris: els adults de 35 a 64 anys que suposen el 68% dels casos registrats. Al mateix temps, destaca l'augment en 71 casos els menors de 18 anys atesos en la xarxa, fins a aconseguir la xifra total de 491 en 2017, un 14,5% més que en 2016. 

En relació a la població juvenil (18-34 anys), la major demanda de tractaments contra l'addicció es produeix per cànnabis, amb un 29%, seguida molt de prop per la cocaïna, un 28%, i l'alcohol, un 13%. No obstant açò, l'edat mitjana del total de persones que inicien tractament a la Comunitat és de 42 anys, tal com apunten des de Sanitat.

Què mostren les dades? 

Alcohol i cocaïna. Són les dues substàncies amb major índex de tractaments. Entre tots dos sumen un 49% dels casos, amb un total de 6.082. 

Més homes. Representen un 74% dels casos (9.214) enfront del 26% de les dones (3.205). Això sí, la tendència canvia amb el tabac: elles suposen un 52% dels tractaments. 

Més adults. Els adults de 35 a 64 anys suposen el 68% dels casos registrats. L'edat mitjana és de 42 anys. 

Cànnabis en els joves. En la població d'entre 18 i 34 anys la major part dels casos registrats tenen relació amb el cànnabis (29%), seguits per la demanda de tractament per cocaïna (28%).

Consulta aquí más noticias de València.