La UV participa en el major estudi mundial sobre supervivència del càncer amb el registre espanyol de tumors infantils
La UV participa en el major estudi mundial sobre supervivència del càncer amb el registre espanyol de tumors infantils MIGUEL LORENZO /UV

La Universitat de València participa -a través del Registre Español de Tumors Infantils (RETI-SEHOP), situat en la institució- en el major estudi internacional sobre supervivència del càncer, 'Concord-3', que s'ha realitzat sobre 37,5 milions de pacients en 71 països i els resultats dels quals s'han publicat en la revista 'The Lancet'.

A Espanya, per als casos diagnosticats entre 2010 i 2014 en menors de 15 anys, els avanços són "modests" en comparació al context europeu occidental, segons els experts.

'Concord-3' és el projecte més ampli a nivell mundial per a l'estudi de les variacions entre els diferents països de la supervivència de malalts de càncer. La supervivència a 5 anys del diagnòstic es considera l'indicador bàsic internacional per a mesurar els resultats assistencials i les variacions d'aquest marcador en el món són un toc d'atenció perquè cada país millore les seues polítiques de control de la malaltia.

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha incorporat les dades de Concord als seus indicadors oficials de qualitat de l'assistència sanitària, explica la universitat valenciana en un comunicat.

L'estudi cobreix el període 2000-2014. Les últimes dades respecte del càncer infantil a Espanya (població de 0 a 14 anys) són del període 2010 a 2014 i s'han analitzat els tumors del sistema nerviós central (SNC), leucèmia linfoblàstica aguda (LLA) i limfomes (en conjunt). El RETI-SEHOP és un projecte de la Universitat de València i la Societat Espanyola d'Hematologia i Oncologia Pediàtriques (SEHOP) que contribueix a Concord amb les seues dades sobre càncer infantil a Espanya.

Els resultats observats a Espanya, per als casos diagnosticats en el període 2010-2014, respecte del context europeu occidental són similars als d'alguns països, encara que inferiors als resultats d'uns altres, segons la investigació publicada. Així, la supervivència respecte dels tumors del sistema nerviós central (el segon grup més freqüent en xiquets i xiquetes), situa Espanya en el rang de 60-69% de supervivència, per darrere de tots els països europeus occidentals, excepte Holanda; i sense progressos en el període estudiat complet (2000-2014).

LEUCÈMIA LINFOBLÀSTICA AGUDA

Respecte de la leucèmia linfoblàstica aguda (el tumor infantil hematològic més freqüent), Espanya se situa en el rang de supervivència del 80-89% juntament amb països europeus com Noruega, Suècia, França o Itàlia; i ha millorat durant el període estudiat, però roman retardada respecte a Dinamarca, Finlàndia, Alemanya, Bèlgica, el Regne Unit, Suïssa o Portugal, que actualment ofereixen resultats de supervivència als 5 anys per a aquests pacients del 90% o major.

Pel que fa als limfomes en conjunt, Espanya està en el rang de supervivència de 90% o més, al costat de països europeus com Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Noruega, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Alemanya, França i Suïssa; i els resultats han experimentat una millora durant el període 2000-2014.

El RETI-SEHOP cobreix actualment més del 95% de la incidència del càncer infantil a Espanya. És el sistema d'informació més ampli sobre càncer infantil en el conjunt d'Espanya i totes les seues comunitats autònomes.

Consulta aquí más noticias de València.