SATSE afirma que la mitjana d'hores que es deu a les 16 infermeres amb les quals explica este Servici és de 154 (explicades fins a desembre de 2016), que encara no els han sigut retornades en hores lliures perquè la Direcció del centre es nega a contractar més infermeres per a solucionar la situació. El deute d'hores lliures aconseguix en alguns casos a més de 200 hores.

"El sindicat -expliquen- s'ha reunit diverses vegades amb la directora d'Infermeria de l'hospital per a transmetre-li en persona que a estos professionals àdhuc se'ls deuen una mitjana de 154 hores que han realitzat de més a costa dels seus dies lliures i festius, en els quals els ha tocat anar a treballar per necessitats del servici. Hem reclamat la contractació d'infermeres per a poder retornar a poc a poc estes hores degudes, però encara no s'ha fet gens".

El servici de quiròfan d'urgències pediàtriques atén a xiquets de tota la Comunitat Valenciana " i hi ha moments en els quals tots els quiròfans estan funcionant alhora amb operacions de pronòstic greu o molt greu". Per açò, este servici "ha de tindre sempre la suficient dotació de personal d'infermeria per a atendre les operacions amb les degudes garanties de qualitat assistencial", argumenten.

"A causa de l'enorme professionalitat de les infermeres d'este Servici, la situació no s'ha fet encara més greu, però no es pot mantindre un Servici a costa de fer quedar-se a les infermeres fora del seu torn o cridar-les a casa perquè acudisquen al treball en els seus dies lliures", recalca SATSE.

"De fet, en el present any s'està seguint la mateixa política de demanar a les infermeres que realitzen hores extra, per la qual cosa molt ens temem que el deute d'hores extra de 2017 amb estes treballadores serà molt superior", conclouen.

Consulta aquí más noticias de València.