Amb esta finalitat, el departament que dirigix María José Salvador es planteja la terminació i connexió dels itineraris no motoritzats que existixen en l'actualitat, així com poder proposar altres nous que completen eixa xarxa. Entre altres aspectes, la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat vol que en este estudi s'aprofundisca en el desenvolupament de la xarxa en les tres grans àrees metropolitanes sense oblidar aquelles conurbacions urbanes d'una certa entitat.

Així mateix, també es planteja l'estudi d'un corredor que discórrega en paral·lel i el més pròxim a la línia de costa possible i que comunique tot el territori de la Comunitat, des de Vinaròs a Pilar de la Foradada, d'acord amb la proposta del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de construir un itinerari que ajude la percepció dels valors ambientals, culturals i paisatgístics de la costa valenciana.

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori té entre els seus objectius impulsar aquelles actuacions encaminades al desenvolupament de models de mobilitat sostenible i entre elles especialment les relacionades amb l'ús de la bicicleta i els itineraris per a vianants.

Consulta aquí más noticias de València.