A cidade olívica

Polo clima suave da comarca de Vigo na antigüidade plantáronse gran cantidade de olivos polo cal lle chamaban a comarca olívica. Cando coa axuda dos burgueses de Castela, Isabel asaltou o trono de Castela pola forza, a maioría dos señores feudais galegos defenderon a herdeira da coroa porque era a lexítima e tamén porque Isabel era a cabeza dunha clase social quequería acabar co sistema político de autonomía e base social que representaban os feudos. Na guerra os mercenarios de Isabel para someter as comarcas queimaron todo o que poideron. En Vigo so quedaron uns poucos olivos que se converteron nun símbolo da cidade. Por iso, a Vigo, aínda lle siguen a chamar a cidade olívica. Sorprende que esta raiña usurpadora e dictadora que asolou Galicia teña unha praza en Vigo. Abelardo Fernández. Vigo.