Comunitat Valenciana

Economia concedeix més de 3,1 milions en ajudes per a donar suport a pimes comercials i per a serveis a consumidors

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha concedit ajudes per més de 3,1 milions per a donar suport a pimes i micro pimes comercials i artesanes, així com les accions d'informació i formació a consumidors que realitzen les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor (OMIC) i les associacions de consumidors.
Archivo - El conseller Rafa Climent en imatge d'arxiu
Archivo - El conseller Rafa Climent en imatge d'arxiu
GVA

Aquestes subvencions corresponen a la convocatòria anticipada d'ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a 2021 dels programes Avalem Comerç, Avalem Artesania i Avalem Consum, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

El conseller Rafa Climent ha explicat que "aquestes ajudes pretenen d'una banda pal·liar els efectes negatius que afecten a sectors vulnerables, com el del xicotet comerç i l'artesania, i per un altre recolzar les actuacions d'informació i defensa de les persones consumidores que realitzen entitats locals i associacions".

Economia ha concedit ajudes a 334 pimes i micro pimes del sector del comerç, per un import de 1.959.540 euros. Aquestes subvencions que formen part del programa Avalem Comerç es destinen a inversions en equipament per a l'establiment comercial i la implantacion de la venda en línia segura o la seua integració en una plataforma en línia de comerç electrònic.

En aquest cas es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pagina web, sempre que estiga vinculada a l'establiment. Per un altre part, en el marc del programa Avalem Artesania, la Conselleria d'Economia ha concedit ajudes a 76 pimes i micro pimes per un import total de 232.791 euros.

Aquestes ajudes podran destinar-se a les despeses de participació com a expositor en certàmens firals de caràcter artesà, a despeses derivades de la protecció del producte, disseny o marca, a la confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l'allotjament en la web i a accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional.

Les ajudes també permeten finançar l'assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives.

La conselleria ha concedit ajudes per valor de 280.970 euros en el marc del programa Avalem Consum a un total de 35 entitats locals que compten amb Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor, o Junta Arbitral compartida, per a la realització d'activitats formatives, educatives o informatives dirigides a potenciar i millorar els coneixements de consum, així com activitats destinades a la informació de la persona consumidora com a fullets o altres accions divulgatives.

Aquestes ajudes també es podran destinar al cost del personal tècnic de l'OMIC i les activitats dirigides a l'adhesió d'empreses/comerços/professionals a les juntes arbitrals de consum amb seu a la Comunitat Valenciana i a l'actualització i manteniment de programes i ferramentes telemàtiques de gestió.

En l'àmbit del Consum també s'han concedit ajudes a 13 associacions de persones consumidores que presten els seus servicis durant un mínim de 25 hores setmanals de manera presencial en locals oberts al públic.

Aquestes subvencions, que ascendeixen a 651.636 euros, es destinaran al manteniment dels seus servicis i a la realització d'activitats formatives, educatives o informatives dirigides a potenciar i millorar els coneixements de consum de les persones consumidores, especialment en aquelles matèries en les quals es produeixen un major nombre de consultes o reclamacions.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento