Cultura.- Cultura destina 700.000€ a ajudes per a la compra de llibres en biblioteques municipals i agències de lectura

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha convocat per a l'exercici de 2020 les subvencions per a l'adquisició de material bibliogràfic de biblioteques i agències de lectura pública de les entitats locals del nostre territori. La quantitat pressupostada per a l'adquisició serà de 700.000 euros.
Material de biblioteca
Material de biblioteca
GVA

Podran sol·licitar ajudes totes les entitats locals titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, també podran acollir-se les fundacions i institucions culturals municipals que tinguen entre les seues funcions la gestió d'algun dels centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana.

Es destinaran 50.000 euros a la modalitat d'adquisició de lot fundacional i 650.000 euros a la modalitat d'adquisició de material bibliogràfic. Aquestes subvencions contribuiran al finançament, fins al màxim del cent per cent de les despeses ocasionades en l'adquisició de material bibliogràfic, detalla el departament que dirigeix Vicent Marzà en un comunicat.

Es podran subvencionar les següents despeses: llibres (en format tradicional i electrònic), materials especials propis de la col·lecció bibliogràfica com a documents audiovisuals, documents sonors, recursos electrònics, material gràfic i material cartogràfic, revistes, obres de referència, material bibliogràfic per a la realització de clubs de lectura i desenvolupament de servicis d'extensió bibliotecària (biblioplatges, bibliopiscines).

MATERIAL BIBLIOGRÀFIC EN VALENCIÀ

Per contra, queden exclosos d'aquestes ajudes la premsa diària, butlletins oficials i els llibres publicats amb anterioritat a l'any 1958. Almenys un 30 per cent de la quantia sol·licitada per l'interessat en concepte de subvenció correspondrà a l'adquisició de material bibliogràfic en valencià.

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades d'un certificat del secretari o interventor de l'entitat local o de la fundació o institució cultural municipal que incloga l'acord de l'òrgan competent pel qual es va acordar sol·licitar la subvenció, indicant la finalitat i la quantia total de la despesa. Queden excloses d'aquestes ajudes les sol·licituds que resulten per davall de la despesa mínima de 600 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present resolució en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento