El TSJCV dóna la raó a la Generalitat i rebutja el recurs de la Católica contra la beques d'excel·lència i Erasmus
El TSJCV dóna la raó a la Generalitat i rebutja el recurs de la Católica contra la beques d'excel·lència i Erasmus Europa Press - Archivo

La resolució, de data del passat 8 de novembre i facilitada aquest dilluns pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, no és ferma i contra ella cap recurs davant el Suprem. La sala, que cita jurisprudència anterior de la secció cinquena en casos similars, desestima d'aquesta forma els recursos interposats per la Católica contra les dos resolucions de la Conselleria de Justícia, i imposa a la universitat privada 3.000 euros de costes.

La UCV havia presentat recursos contra les dos ordres de la Conselleria, sobre les quals la sala va acordar acumular-los i seguir el procediment únicament en relació al dret d'igualtat invocat. La Católica al·legava que s'havia produït una "transgressió constitucional" que implicava la nul·litat de les dos ordres per lesió del dret fonamental a la igualtat en establir-se una diferència "injustificada" entre les universitats públiques i les privades i afegia que es tractava de forma desigual circumstàncies objectives idèntiques, atribuint la diferència de tracte al centre en el qual decideixen estudiar els alumnes.

La Generalitat es va oposar als recursos citant jurisprudència de la secció cinquena en la qual es rebutjava l'existència de vulneració de l'article 14 de la Constitució i al·legant que el contingut dels ordes impugnats no afecta els drets dels quals és titular cap universitat sinó l'alumnat i només aquest pot invocar una suposada transgressió d'eixe dret a la igualtat de tracte. A més, sostenia que els estudiants que opten per aquest model ho fan per no haver aconseguit la nota de tall i disposen de recursos econòmics per a açò.

La sala reconeix, en primer lloc, la legitimitat de la UCV per a plantejar el recurs, igual que va fer en el seu moment la secció cinquena, però rebutja les seues al·legacions també d'acord amb eixes sentències anteriors en les quals es va entendre que la norma impugnada no vulnerava el dret a la igualtat de la universitat demandant, que no es veia afectada per eixe orde, que regulava els drets dels alumnes.

Sobre aquest tema, la sala assenyala que, dins de la legalitat i del respecte als drets fonamentals i llibertats públiques tutelables per la via del procediment especial, "freqüentment li caben als poders administratius diferents opcions, particularment en el camp de l'activitat de foment, de la qual les ajudes a l'estudi són molt típiques manifestacions".

Consulta aquí más noticias de València.