Es tracta d'una jornada per a "reflexionar en conjunt sobre el desenvolupament actual de les funcions d'aquest òrgan de control i els reptes de futur", assegura aquest departament del govern autonòmic en un comunicat.

El paper de les inspeccions generals de serveis en la prevenció i la lluita contra les roïnes pràctiques administratives en la gestió pública; la transparència i la rendició de comptes dels òrgans de control intern davant la ciutadania i els reptes i les perspectives de futur de les inspeccions generals de serveis són alguns dels assumptes que es tractaran en la trobada, que pretén consolidar-se en un espai de diàleg anual, recorden.

El sotssecretari de Transparència, Alfonso Puncel, ha assenyalat que "els ciutadans i ciutadanes exigeixen un comportament ètic i exemplar, amb honestedat i eficàcia en la gestió amb un major control i transparència per a fer front als possibles casos d'irregularitats".

La Inspecció General de Serveis de la Generalitat és el màxim òrgan de control intern encarregat de la vigilància del compliment de la legalitat i de l'observança dels principis generals d'objectivitat, imparcialitat, eficàcia i eficiència al fet que es deuen les organitzacions públiques en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

PERSEGUIR IRREGULARITATS

Així mateix, s'encarrega d'instruir els corresponents procediments sancionadors en matèria de bon govern. En definitiva, la seua funció és perseguir irregularitats, però també evitar que es puguen produir.

La Conselleria de Transparència té com a eix de la seua gestió avançar en una estratègia d'enfortiment dels mecanismes de control i disposar d'un marc sòlid per a la gestió del risc d'irregularitats per a millorar els nivells d'integritat de l'Administració i propiciar una actuació d'acord al compliment dels principis de legalitat, objectivitat, imparcialitat, eficàcia i eficiència.

"En l'Administració valenciana treballem per un ambient de control intern que propicie la creació d'informació completa, fiable i oportuna i, a més, previnga i atenue les possibles pràctiques irregulars", ha finalitzat el sotssecretari de Transparència.

Consulta aquí más noticias de València.