La taxa d'atur de les dones és 4,3 punts major que la masculina
La taxa d'atur de les dones és 4,3 punts major que la masculina JCCM - Archivo

Les treballadores valencianes tenen una taxa d'atur 4,3 punts superior a la dels homes d'aquesta autonomia, la qual cosa dificulta la seua promoció i acaba redundant en pitjors remuneracions, cotitzacions socials i futures pensions. Aquesta és una de les principals línies argumentals que es desprenen de l'Informe sociolaboral de CC OO PV sobre les bretxes de gènere i desigualtat laboral a la Comunitat Valenciana, difós aquest dilluns pel sindicat. 

La Secretaria de la Dona, Polítiques LGTBI i Institucional de CC OO va denunciar que les empleades d'aquesta comunitat autònoma «pateixen menor ocupació» amb unes taxes d'atur del 19,1%, enfront del 14,8% de l'indicador en el cas dels homes. A més, la bretxa salarial valenciana (34,3%) supera la mitjana estatal (30%). 

De tal manera, el salari mitjà de les dones valencianes hauria d'augmentar en 6.107,76 euros a l'any per a igualar-se amb el dels homes. En l'informe es destaca que la nova ocupació creada en l'últim any s'ha centrat fonamentalment en el sexe masculí. Dels 62.000 nous llocs de treball totals creats a el País Valencià, el 80% han estan ocupats per homes (49.200), mentre que tan sols 12.900 dones han aconseguit ocupació. 

Açò fa que, entre altres qüestions, la reducció de l'atur tinga una repercussió major entre el sexe masculí i, per açò, taxa d'atur masculina se situe 4,3 punts percentuals per sota de la femenina. Ja fa més d'un mes de la «participació massiva en la mobilització sense precedents del 8 de març» i el sindicat ha avaluat mitjançant aquest informe anual el diagnòstic de la realitat, i la marxa de la planificació del treball contra les bretxes de gènere en l'àmbit laboral. 

Limitades possibilitats de promoció

En el document també es destaca la persistència de la segregació ocupacional, és a dir, la concentració desproporcionada de dones en determinades ocupacions, que solen ser les més precàries, i d'homes en unes altres, la qual cosa provoca remuneracions salarials més baixes per a elles i limitacions en les seues carreres professionals. 

Així, el 61,4% de les persones ocupades en el comerç i l'hostaleria en el territori valencià són dones. Quan es tracta d'activitats relacionades amb l'entreteniment o el treball domèstic, el percentatge ascendeix fins al 70%. Aquesta és una de les bretxes de gènere que dificulten l'accés del gènere femení al mercat de treball. 

Una altra bretxa es visibilitza en l'elevada taxa de parcialitat, el 28,9% de les dones estan contractades a temps parcial, mentre que entre els homes la xifra no arriba al 10 %. Així doncs, set de cada deu contractes amb jornada parcial són signats per dones, la majoria de caràcter involuntari per a recaure en elles les tasques de cura, la qual cosa limita les seues possibilitats de promoció, de millora salarial i repercuteix negativament en cotitzacions i futures pensions.

Bateria de propostes

Per a millorar aquesta situació, CCOO ha realitzat diverses propostes, entre les quals destaca l'inici d'un procés de diàleg social tripartit per a escometre reformes legals necessàries, entre les quals destaquen una Llei d'Igualtat Salarial. 

També plantegen la creació d'un grup de treball permanent contra la bretxa salarial centrat en la feminització de les jornades parcials i la masculinització dels complements salarials. A més, demanen un pla de xoc que tinga en compte als perfils més vulnerables.

EN XIFRES 

2 milions de persones es troben en situació «d'extrema necessitat» a Espanya, de les quals, segons apunta l'informe presentat aquest dilluns, el 70% són dones. 

12.900 llocs de treball van ser ocupats per dones el passat any a la Comunitat Valenciana, dels 62.000 creats durant tot l'exercici, la qual cosa suposa només el 20%. 

6.107 euros a l'any hauria d'augmentar el salari mitjà de les dones valencianes per a equiparar-se amb el dels homes, segons les estimacions del document presentat per CC OO.

Consulta aquí más noticias de València.