Escola recomana als centres triar el valencià com a llengua vehicular per a "garantir el plurilingüisme"
Escola recomana als centres triar el valencià com a llengua vehicular per a "garantir el plurilingüisme" ESCOLA

Escola Valenciana recomana als centres educatius triar el valencià com a llengua vehicular amb la finalitat de "garantir el plurilingüisme". L'entitat considera que el Programa Lingüístic de Centre ha de tindre "almenys un 50 per cent d'hores lectives en valencià per a avançar cap al plurilingüisme real".

L'entitat cívica ha analitzat la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià i ha fet balanç "de les millores d'aquesta normativa des de quatre pilars fonamentals: la línia única, el temps d'exposició al valencià, les exempcions i les avaluacions anuals", explica Escola en un comunicat.

Per a l'organització, un dels "punts forts" de la nova llei és que "incideix en el domini equilibrat del valencià i del castellà i assegura un coneixement funcional d'una llengua estrangera". La normativa ha tingut en compte els estudis dels experts en aprenentatge de llengües i les Unitats per a l'Educació Multilingüe i, per açò, "es tracta d'una llei que obri el camí per a avançar cap al plurilingüisme real amb el valencià com a llengua vehicular", ha exposat el president d'Escola, Vicent Moreno.

A més, diuen, aquest text legal "ha avançat el calendari d'aplicació, té en consideració les minories lingüístiques del centre i, així, afavoreix l'educació inclusiva, la coeducació i l'educació en valors socials que promou Escola Valenciana". En aquesta línia, al·ludixen a dos elements que introdueix respecte de l'anterior llei: en primer lloc, la metodologia del tractament integrat de llengües i continguts i, en segon lloc, integra els ensenyaments de Formació Professional, Escola d'Adults, i incideix en l'educació especial.

Així mateix, dins del sistema educatiu, la llei "garanteix la normalització de l'ús social i institucional del valencià, la qual cosa revertirà de forma positiva en el prestigi del valencià, ha comentat la portaveu de la Comissió d'Educació de l'entitat, Mireia Soriano.

Altres "punts favorables", ressalten, és que hi haja un programa únic en els centres i que l'ús vehicular de les llengües al sistema educatiu es regularà segons el que dispose la normativa vigent, aprovada per l'òrgan administratiu competent de la Generalitat Valenciana.

Escola insisteix que "fa falta, com a mínim, un 50 per cent d'hores lectives i continguts curriculars en valencià per a aconseguir un domini equilibrat de les llengües oficials i, d'aquesta manera, acostar-se al plurilingüisme". Així, recomana els centres educatius que dissenyen un Pla Lingüístic de Centre (PLC) amb el valencià com a llengua vehicular de l'ensenyament.

El PLC s'haurà d'avaluar almenys cada quatre anys, però des d'Escola Valenciana pensen que els centres educatius haurien de "modificar-lo cada curs amb propostes de millora supervisades per la inspecció educativa", en paraules de Mireia Soriano.

Una de les esmenes d'Escola Valenciana a la Llei de Plurilingüisme és la incorporació de l'anglés en Educació Infantil amb un enfocament d'obertura de les llengües. La presència de l'anglés queda establida en un mínim del 10 per cent de l'horari curricular, un percentatge que l'entitat cívica qualifica d'"adequat per a començar a treballar una llengua estrangera en l'aula". Quant al castellà, l'entitat insisteix que "no s'hauria d'incorporar fins a Educació Primària amb la metodologia d'immersió lingüística d'alguns programes experimentals".

D'altra banda, Escola considera que "posar fi a les exempcions de valencià en les zones que la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià assenyala com a 'zones de predomini lingüístic castellà' hauria suposat, d'una banda, una peça essencial per a estendre el coneixement del valencià arreu del País Valencià i, d'altra banda, hauria contribuït a normalitzar l'ús".

EXEMPCIONS

El fet que la Llei de Plurilingüisme no contemple la supressió de les exempcions "aguditza les diferències entre les dos comunitats lingüístiques i, a més, dóna continuïtat a la discriminació, en tant que no ofereix igualtat d'oportunitats a tot l'alumnat", argumenta Soriano.

Escola emfatitza la "necessitat que els centres avancen any rere any en el seu programa de normalització lingüística i, d'aquesta manera, amplien el temps curricular i no curricular d'exposició al valencià".

"Cal aconseguir els objectius de la llei i garantir el dret de l'alumnat a aconseguir el domini equilibrat de les dos llengües", diu Escola, que posa a la disposició dels centres educatius que ho desitgen assessorament per a avançar en el plurilingüisme.

I finalitza recalcant: Escola "desitja que tot l'alumnat del País Valencià puga assistir a una escola de qualitat, una escola que educa en valors i que forme un alumnat competent en tres llengües: el valencià, el castellà i l'anglés".

Consulta aquí más noticias de València.