D'aquesta manera, en una sentència datada el 16 de febrer i consultada per Europa Press, el jutjat estima íntegrament el recurs interposat pel sindicalista contra una resolució adoptada al febrer de 2016 per la Subdelegació del Govern central en la província de València en la qual s'imposava a Mauri una sanció econòmica de 100 euros per una suposada infracció en matèria de seguretat ciutadana en considerar que havia promogut una concentració no autoritzada.

No obstant açò, el representant d'Intersindical va negar haver comès aquesta infracció i durant el juí va comparéixer un testimoni que va avalar la seua tesi. Enfront d'açò, apunta la resolució judicial, "l'administració demandada compta amb l'acta d'intervenció dels policies nacionals que (...) en cap moment fa constar que el demandant haja realitzat cap acte que permeta concloure que era el promotor de la concentració no comunicada, ja que no descriu què fets concrets estaria realitzant".

Afig que existeix un informe de l'inspector cap del grup "però no hi ha constància que aquesta persona estiguera present en el moment dels fets i no és aquest informe, per tant, una prova de càrrec contra el demandant".

En definitiva, conclou el jutge, "no hi ha prova suficient de la comissió de la infracció per part del demandant i no era conforme a dret la resolució que així ho determinava, de manera que la imposició de la sanció no és conforme a drets perquè vulnera el principi de presumpció d'innocència de l'article 24 de la Constitució Espanyola".

Per aquests motius, la sentència, contra la qual no cap recurs, estima el recurs de Vicent Mauri, anul·la la multa i imposa costes processals a la Delegació.

Consulta aquí más noticias de València.