El Govern central recorre al Tribunal Constitucional dos lleis valencianes
El Govern central recorre al Tribunal Constitucional dos lleis valencianes EUROPA PRESS

El Consell de Ministres ha aprovat este divendres dos acords per a sol·licitar al president del Govern central, Mariano Rajoy, la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat en relació amb articles de les lleis de pobresa energètica i funció social de la vivenda de la Generalitat Valenciana. En tots dos casos, l'Executiu considera que la competència és de caràcter estatal i la comunitat s'hauria atribuït funcions que no li corresponen.

Sobre el recurs a la llei per a pal·liar i reduir la pobresa energètica (electricitat, aigua i gas), el Govern recorda que el Tribunal Constitucional ja va reiterar la competència estatal en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i les bases del règim miner i energètic.

La llei valenciana estableix un procediment que contradiu els terminis previstos en la normativa estatal per al tall de subministrament, segons argumenta el Govern d'Espanya. Incideix a més sobre el règim econòmic del sistema energètic en mantindre el subministrament sense retribució del subministrador, i regular els terminis d'aplicació, les comunicacions a realitzar abans del tall de subministrament, els consumidors als quals no se'ls podrà tallar el subministrament, etcètera, en termes diferents als establits per la normativa estatal bàsica en matèria d'energia (electricitat i gas), i no així en relació amb el subministrament d'aigua, que no es veu afectat per la impugnació.

Pel que fa al recurs d'inconstitucionalitat en relació amb els articles de la Llei valenciana per la funció social de la vivenda de la Comunitat Valenciana, el Govern central explica que la norma incorre en extralimitació competencial i, per tant, envaeix les competències estatals en matèria de règim del dret de propietat, de legislació processal i civil, "bases de l'ordenació de crèdit, banca i assegurances" i "bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica".

Consulta aquí más noticias de València.