Tomben el recurs de la Universitat Catòlica de València per les beques universitàries
Tomben el recurs de la Universitat Catòlica de València per les beques universitàries EUROPA PRESS

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rebutjat un recurs de la Universitat Catòlica de València (UCV) contra l'ordre de 2015 de la Conselleria d'Educació per la qual es convoquen les beques per a l'alumnat que inicia els seus estudis universitaris de grau i per al qual vaja a finalitzar els seus estudis en el curs acadèmic 2015/2016 en les universitats públiques de la Comunitat

Així consta en la resolució, en la qual rebutja els arguments de la institució acadèmica en considerar, entre altres raons, que no existeix discriminació entre centres universitaris públics i privats. Fonts de la Conselleria d'Educació van mostrar ahir la seua satisfacció per aquesta resolució que afectava a la primera convocatòria que van fer de les beques de no abandó i beques salari. “Es valora molt positivament que aquestes beques, per a potenciar la igualtat d'oportunitats per a l'alumnat universitari, es porten endavant”, afirmen. 

La UCV va presentar un recurs contra una resolució desestimatòria del recurs interposat contra l'Ordre 23/2015 d'Educació sobre la base que la mateixa introduïa una diferència entre universitats públiques i privades que la llei autonòmica no preveu. La Catòlica, entre altres motius, estimava que s'havien lesionat drets fonamentals a la igualtat, educació i a la llibertat religiosa; que es vulnerava la normativa bàsica estatal en matèria de beques per la distinció entre universitats públiques i privades; i que s'havia dictat prescindint del procediment legalment establit perquè no es va tramitar com a disposició de caràcter general sinó com a acte administratiu singular.

El tribunal adverteix que la UCV recorre des del prisma dels drets dels alumnes que puguen quedar afectats per la norma, no de la universitat.

El tribunal, després d'estudiar tots aquests arguments, alguns d'ells sobre els quals ja s'ha pronunciat, els rebutja. En primer lloc, adverteix que la UCV recorre des del prisma dels drets dels alumnes que puguen quedar afectats per la norma, no de la universitat, “els drets de la qual en cap moment ha considerat compromesos”. 

D'altra banda, subratlla que la norma es va dictar seguint el procediment i els termes legals exigibles en el moment en què es va produir; i que no existeix discriminació entre universitats públiques i privades. També assenyala que la “inestabilitat” en el comportament administratiu no ha motivat per part de la demandant cap tipus d'actuació que li haja ocasionat un perjudici que, d'existir, “afectarà a aquells cridats al gaudi de la beca derivada, per exemple d'una major concurrència de sol·licituds i un esgotament del pressupost que no incidirà en la mateixa forma cada anualitat”, manté.

Vot particular d'un magistrat 

La fallada compta amb un vot particular del magistrat Edilberto Narbón, que discrepa d'algunes conclusions de la sentència. Així, estima que s'hauria de distingir entre la legitimació per a exercitar accions per vulneració per drets fonamentals i legalitat ordinària.

Consulta aquí más noticias de València.