La Intervenció de la Generalitat destaca "la millora dels mecanismes de control" en els centres públics i concertats
La Intervenció de la Generalitat destaca "la millora dels mecanismes de control" en els centres públics i concertats Europa Press

Així es desprèn dels informes "ordinaris" de la Intervenció sobre el control financer dels centres educatius sostinguts amb fons públics, ha assenyalat el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, este divendres en funcions de portaveu, després de la reunió del ple del Consell.

El control financer va ser acordat per l'Executiu valencià el 20 de novembre de 2015 i, en este cas, s'ha realitzat el mateix pel que fa als plans de control financer corresponents als exercicis de 2012 a 2014 dels centres educatius públics, i dels exercicis 2013 i 2014 dels centres educatius privats-concertats.

S'ha determinat el grau d'implantació i adequació de mesures correctores de l'actual Conselleria d'Educació pel que fa als últims informes realitzats en este sentit entre 2012 i 2014.

Pel que fa als centres educatius públics, les àrees de treball s'han centrat en la normativa reguladora, el finançament dels centres, la gestió econòmica realitzada pels mateixos i el menjador escolar. Pel que es referix als centres educatius privats-concertats, l'informe contempla la normativa reguladora, els mecanismes de control del compliment de les seues obligacions i la gestió de les ajudes a menjador.

La Intervenció destaca en els dos informes que "s'observa una millora dels mecanismes de control i revisió de la gestió econòmica".

Entre les mesures de millora en els centres públics es destaquen els plans de control establits per Educació amb el suport de guies per als centres que han servit per a millorar la gestió econòmica, així com les revisions realitzades. També s'esmenta la millora de la centralització per a unificar la facturació per via telemàtica.

Pel que fa als centres privats-concertats, es destaca que s'està treballant en un nou programa informàtic 'Concòrdia' que permet agilitzar i automatitzar els processos relacionats amb el pagament de nòmines.

Pel que fa al menjador escolar, la IGG apunta que Educació "ha implementat models únics per al control de l'assistència en el menjador escolar, ha establit mecanismes de regulació de les beques menjador i ha establit un preu màxim per al curs 2016-2017", com a exemple de millores en la gestió dels centres públics.

"GARANTIR LA GRATUÏTAT"

Des de l'administració destaquen les observacions realitzades sobre les actuacions normatives que Educació ha realitzat per a garantir el principi de gratuïtat de l'ensenyament en tots els centres educatius sostinguts amb fons públics.

En este apartat, la Intervenció fa referència al decret d'admissió en els centres educatius públics i privats-concertats "on s'especifica la prohibició de percebre quantitats de les famílies per a l'ensenyament de caràcter gratuït, així com aportacions en concepte de matrícula o reserva de plaça".

En este sentit, s'assenyala també que "s'han augmentat les ajudes públiques la finalitat de les quals és garantir el principi de gratuïtat i a fi d'atendre a un major nombre de famílies en situació econòmica desfavorable, com són les ajudes econòmiques adscrites a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana, les ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador, i el programa XarxaLlibres, per a garantir la gratuïtat dels llibres de text i material curricular i la creació en cada centre d'un banc de llibres".

Consulta aquí más noticias de València.