L'Unió de Periodistes advertix que l'accés a la nova RTVV ha de "garantir la igualtat d'oportunitats"
L'Unió de Periodistes advertix que l'accés a la nova RTVV ha de "garantir la igualtat d'oportunitats" EUROPA PRESS

L'organització majoritària de professionals de la comunicació en el territori valencià es mostra "expectante i vigilant sobre el procés de la nova ràdio i televisió autonòmica", un ens, recorda, en el qual l'entitat "va participar activament aportant un informe, aprovat per majoria en assemblea que, després, ha sigut base per a l'elaboració del nou model".

Arran de l'aprovació este dimarts per part del Consell Rector del barem de mèrits per a la borsa de treball de les places de la CVMC, l'Unió de Periodistes manifesta que "la plantilla de la nova corporació hauria de constituir-se a partir d'un procés de selecció públic i obert que garantisca l'adequació del perfil dels contractats a les necessitats professionals de l'entitat pública".

"Tenint en compte l'experiència professional dels ex-treballadors, que ja venia contemplada en el nostre informe, exigim que els barems garantisquen la igualtat d'oportunitats a l'hora d'accedir a la borsa de treball, de manera que les persones participants en el procés de selecció tinguen garantit el seu dret d'accés a un lloc de treball públic en igualtat de condicions", assevera l'entitat a través d'un comunicat.

"ES RESERVA EL DRET A IMPUGNAR"

Finalment, assenyala que la pròpia Unió de Periodistes, com a col·lectiu, i els seus socis, a títol individual, "es reserven el dret a impugnar el procés si no es respecta la igualtat d'oportunitats a l'hora d'accedir a una empresa vinculada a l'administració pública".

El Consell Rector de la CVMC va aprovar este dimarts el barem de mèrits per a l'accés a les places que, entre altres qüestions, valora haver superat el procés selectiu per a un lloc equivalent en l'antiga RTVV, l'experiència professional i el coneixement de valencià.

En concret, es contempla que els aspirants seran ordenats en cadascuna de les borses de treball, podent-se aconseguir una puntuació màxima de 50 punts, tenint en consideració diversos mèrits i situacions.

Quant a l'experiència professional, preveu que el màxim de punts que es poden obtindre en este apartat serà de 19. S'atorgaran 0,07 punts per cada mes complet de servici en actiu prestat en igual lloc de treball del grup de l'antiga RTVV, mitjançant contractació directa a través d'una relació laboral per compte d'altri, que pertanguen a la mateixa categoria laboral o equivalent per assimilació de funcions a les antigues categories professionals determinades en el Conveni Col·lectiu del grup de l'antiga RTVV, al del lloc que haja de proveir-se.

Per als servicis prestats en llocs de treball en les administracions públiques o ens públics prestadors del servici de radiodifusió o televisió, mitjançant contractació directa a través d'una relació laboral per compte d'altri, que pertanguen a la mateixa categoria laboral o equivalent al del lloc que haja de proveir-se, la puntuació serà de 0,05 punts per cada mes complet de servici en actiu. I en el cas de treballs en entitats privades del sector audiovisual, mitjançant contractació directa a través d'una relació laboral per compte d'altri, en llocs equivalents, de 0,04 punts.

Així mateix, s'establix que la superació d'un procés selectiu per a ocupar un lloc de treball de la mateixa categoria laboral o equivalent per assimilació de funcions a les antigues categories professionals determinades en el conveni de RTVV suposarà 7,5 punts.

Per servicis prestats en altres categories professionals en el grup de l'antiga RTVV, la puntuació és la següent: temps de servicis efectius prestats en el grup de l'antiga RTVV, mitjançant contractació directa amb una relació laboral per compte d'altre, en llocs de treball de categories laborals no contemplades en l'apartat anterior: 0,01 punts per cada mes complet de servici en actiu, fins a un màxim de 2,5 punts.

Consulta aquí más noticias de València.