El jutge assenyala que "no ha pronunciat fins ara, ni ho farà en el transcurs de la instrucció, un juí definitiu sobre la culpabilitat o innocència de la investigada recurrent" ja que la seua funció és "emetre, al final de la instrucció, un juí preliminar sobre l'existència, o no, del delicte investigat".

"Si bé eixe juí preliminar no es fa sobre la base de la mera possibilitat abstracta d'existència dels fets denunciats, sinó valorant la força indiciària dels elements de prova", afig.

L'instructor també afirma que "el qüestionament de la participació en estes pràctiques de la investigada no és arbitrari ni especulatiu, sinó que sorgix racionalment del fet que va ser una de les persones contractades per Imelsa amb suposades funcions d'assessorament i mitjançant la intervenció o curs de contractació qüestionats, és a dir, amb el beneplàcit a la pràctica per la presidència de la Diputació".

"La investigada senzillament no ha pogut demostrar que fera res que justificara el sou percebut", agrega en este sentit.

Consulta aquí más noticias de València.