Soroll a la nit

És absolutament inadmissible i insostenible que al barri del Carmel (carrer Tolrà), cada una de les 365 nits de l’any s’hagi de suportar el soroll espantós que els camions de les escombraries fan passades dos quarts d’una de la nit. Els motors dels vehicles, els cops dels contenidors, els frens desgastats, fan d’aquest servei un autèntic maltracte als ciutadans que tenim dret a descansar i a tenir una qualitat de vida digna. Em quedo estupefacte quan veig camions semblants (menys sorollosos) passant a les 9 del matí pel carrer Santaló. És qüestió de classes?
L’article 45 de la Constitució Espanyola estableix que «Tothom té dret a disposar d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, i el deure de conservar-lo (...)» i segons el web de l’Ajuntament de Barcelona «La normativa reguladora del règim local, (...) estableix que la protecció del medi ambient és una competència que exercirà el municipi, mitjançant les seves Ordenances.»