Els accidents a la llar provoquen cada any més de 30.000 ingressos hospitalaris a Catalunya i representen ja més de la meitat (56%) dels ingressos per accident que registren els hospitals catalans, segons l’Agència Catalana del Consum (ACC).

Tot i que es tracta d’ingressos amb posterior alta mèdica, la seva incidència en la gestió hospitalària és més que evident. Segons aquest darrer estudi que ha elaborat l’Agència Catalana del Consum en aquest àmbit, les causes principals dels accidents són les caigudes accidentals, que superen els 20.000 ingressos.

Cremades i cops

A continuació, hi ha les cremades, els cops, les ferides i les intoxicacions, que poden ser per gas, productes químics o medicaments.

Els grups de població més afectats són els nens (de 0 a 14 anys) i la gent gran, sobretot, a partir dels 75 anys, incrementant-se en els casos en què viuen sols.

Es dóna la circumstància que una de cada dues persones considera l’atzar com a causa de l’accident, seguit de la imprudència (en un 21% dels casos) o els descuits (en un 18%). A més, els estudis existents confirmen que el 43 % de les persones que ja han patit un accident domèstic no adopten mesures de prevenció.

Cal més prevenció

Tenint en compte que el 80% d’aquests accidents es podrien evitar amb senzilles mesures de prevenció, la Diputació de Barcelona està duent a terme una campanya de difusió de consells a totes les poblacions de la província de Barcelona.

La iniciativa de la Diputació està tenint tant d’èxit que hi ha llista d’espera d’ajuntaments que han sol·licitat que algun tècnic vagi al seu municipi a oferir una d’aquestes xerrades per conscienciar i aconsellar la població sobre com evitar els accidents domèstics.

Els llocs de la llar on es produeixen més accidents: bany (caigudes i problemes d’electrocució), cuina (ferides, cops, cremades i caigudes), i dormitoris (caigudes: en baixar del llit, per caminar-hi a les fosques, etc.).

4 preguntes sobre...

... els sinistres a la llar.

1 ¿Quins són els accidents més freqüents?

Caigudes,  cremades, cops, ferides i intoxicacions.

2 ¿Quins són les conseqüències més habituals dels accidents domèstics?

Inhabilitació i manca d’autonomia de la persona.

3 ¿Com s’han de condicionar les cases per evitar caigudes i d’altres incidències en l’àmbit domèstic?

Els experts consideren que s’han de posar barres als banys. També aconselleren que és una bona opció substituir la banyera per la dutxa, especialment, amb les persones amb mobilitat reduüida, com els ancians. També ajuda no posar catifes o tenir-les subjectes a les cantonades de les habitacions. Un altre element és mantenir tots els mobles a la mida de les persones i no deixar cables o objectes pel terra.

4 ¿Com actuar en cas d’accident a la llar?

Depenent de la gravetat de la lesió. Si és greu, cal trucar a l’ambulància al més aviat possible.