* Centro Galego de Artes da Imaxe. Durán Loriga, 10. A las 20.30 horas. Las entradas cuestan 1,20 euros.