El seu autor fou un personatge extraordinari que ha esdevingut una llegenda: l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria, que havia estudiat al centres universitaris de Viena i Praga i havia estat governador de Bohemia. ‘S’Arxiduc’, com és conegut, encara, entre la gent de Mallorca, es dedicà a navegar en el seu iot Nixe, matriculat a Trieste, per tota la Mediterrània, i a fer estudiar i estudiar-ne ell mateix, a fons, molts detalls.

Va prendre i va recollir milers de notes manuscrites, i va confegir i publicar un grapat de llibres erudits sobre diferents punts de la Mediterrània, en alemany , però, també en italià, en castellà, i en català (una llengua que parlava, llegia i escrivia : va convidar, per exemple, a Mossen Cinto Verdaguer a Mallorca). La seva dedicació principal fou Mallorca (i, també, Menorca). Va recuperar i restaurar el Col.legi de llengües orientals del Monestir de Miramar, que havia fundat Ramon Llull. Va comprar algunes altres possessions entre Valldemosa i Deià. Per exemple, Son Marroig, que va reformar i ampliar. Hi feu construir un petit temple clàssic de marbre blanc que portaren de Carrara.

Va promoure una nova edició de les obres de Llull, que s’inicià el 1886. Va fer venir a Son Marroig a l’emperadriu Isabel (Sissi) d’Àustria. Va presentar els nous vins de Mallorca a l’Exposició internacional de Xicago de 1893, on va obtenir un diploma « for very good red malvoise and muscatel wines».