Comunitat Valenciana

ITC-AICE potencia la valorització de residus per a utilitzar-los com a recursos

  • Gràcies al projecte es poden veure beneficiats sectors com el paperer, el ceràmic i el del cautxú.
  • La investigació està cofinançada per l'Agència Valenciana de la Innovació i la Unió Europea.
ITC-AICE potencia la valorització de residus per a utilitzar-los com a recursos
ITC-AICE potencia la valorització de residus per a utilitzar-los com a recursos
ITC-AICE

L'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC-AICE) està participant en el projecte VALORES: Valorització de residus per a la seua ocupació com a matèries primeres secundàries, una acció coordinada per la firma GREENE WASTE TO ENERGY, S.L y EVA TALKING, S.L.

L'Agència Agencia Valenciana d'Innovació (AVI) i el cofinançament de la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 estan fent possible aquest projecte en el qual es veuen beneficiats sectors com el paperer, el ceràmic i el del cautxú, gràcies a la valorització del carbonat càlcic obtingut dels residus de llot de la indústria paperera.

El carbonat càlcic obtingut podrà utilitzar-se com a matèria primera secundària, substituint el carbonat càlcic natural, per al qual s'empren processos que utilitzen consum intensiu d'energia.

L'elevat consum d'aigua per part de la indústria paperera condueix a la generació de grans volums d'aigües residuals que, una vegada tractades, generen, al seu torn, grans quantitats de llots, un inevitable residu d'eixe tractament. Els llots de la indústria paperera estan compostos per matèria orgànica i càrregues minerals com el caolí i, principalment, el carbonat càlcic.

El processament apropiat d'aquests llots permetrà la combustió de la matèria orgànica, deixant com residu un carbonat càlcic de puresa i finura adequades que pot convertir-se en una font alternativa de carbonat de calci verge, emprat en diversos sectors industrials, com el dels polímers, cautxú, paper, entre uns altres.

Indústria ceràmica

Pel que fa a la indústria ceràmica, el carbonat càlcic s'utilitza tant en els suports dels taulells de cocció blanca com en les fregides utilitzades per a fabricar diferents tipus d'esmalts que cobreixen aquests suports, proporcionant-los impermeabilitat i propietats estètiques.

L'aplicació del concepte d'economia circular als sectors paperers, cautxú i ceràmic permetria la transformació d'un residu que hui dia va a abocadors, cap a l'obtenció d'un nou recurs, la qual cosa reduiria el consum de matèries primeres verges, així com l'impacte sobre les reserves naturals de pedra calcària, una font natural no renovable de carbonat de calci.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento