Educació avança cap a l'eliminació dels tràmits en paper amb una plataforma electrònica per a professors

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport avança cap a l'eliminació de la paperassa en la relació del personal docent amb l'administració amb la creació de l'expedient docent electrònic normalitzat (EDEN), que permetrà la digitalització dels procediments administratius amb els docents.
Façana de la Conselleria d'Educació
Façana de la Conselleria d'Educació
BURJASSOT/ARCHIVO

El projecte per a posar en funcionament aquest expedient s'aborda amb els sindicats en la mesa sectorial del dijous. Aquest instrument permetrà que, de manera progressiva, en els pròxims tres anys tots els procediments administratius es facen telemàticament.

La digitalització de tots els documents administratius, juntament amb la tramitació electrònica i la conservació en format digital dels expedients administratius, pretén caminar cap a una gestió més sostenible ambientalment i més àgil, destaca en un comunicat el departament que dirigeix Vicent Marzà.

Per als professors, EDEN estalviarà la repetició sistemàtica de l'entrega de dades de la mateixa documentació que ja hagen aportat en el seu moment per a un altre procediment. És a dir, per exemple, que cada vegada que opten a un concurs de trasllats no hauran de tornar a presentar tota la documentació que ja haja sigut validada i que conste en el seu expedient electrònic, sinó només la que siga necessari actualitzar.

Amb aquesta ordre es regula el funcionament de l'Oficina Virtual del Docent (Oviduc) o la plataforma web d'accés preferent a l'EDEN i a l'oferta de tràmits per a la presentació als procediments administratius.

També garanteix la seguretat i la integritat de les dades i documents que s'aporten o es notifiquen i permet que el personal docent de centres públics de la Generalitat dispose d'un instrument que ho habilite per a la configuració i actualització del seu expedient.

CARNET ELECTRÒNIC

La iniciativa contempla que el personal docent en actiu dispose d'un carnet oficial identificatiu, en format electrònic amb possibilitat de descarregar una còpia en paper.

Amb caràcter general, s'incorporaran als expedients docents electrònics les dades i la informació relativa als participants adscrits reglamentàriament en els procediments de selecció de personal fix, provisió de llocs de treball, selecció de personal temporal o borses de treball, formació i desenvolupament professional, incorporació de títols, mèrits i experiència professional, sol·licitud de permisos i llicències, règim de compatibilitats, alta en nòmina i jubilació.

En definitiva, EDEN es defineix com el sistema que alberga totes les dades personals i administratives del personal docent funcionari i interí dels centres d'ensenyament públics de la Generalitat en un suport electrònic interoperable, que possibilita la gestió integral del seu expedient en un entorn propi, flexible, àgil i actualitzable en el temps.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento