La llei d'acompanyament obri la porta a tarifes pactades en taxis i accés de bicis i patinets al transport públic

  • VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)
La llei d'acompanyament obri la porta a tarifes pactades en taxis i accés de bicis i patinets al transport públic
La llei d'acompanyament obri la porta a tarifes pactades en taxis i accés de bicis i patinets al transport públic
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA - Archivo

El projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, més coneguda com a llei d'acompanyament, obri la porta a la possibilitat de prestar el servici de taxi amb tarifes pactades prèviament entre usuaris i conductors, mitjançant l'ús d'aplicacions mòbils, així com a l'accés a mitjans de transport públic amb bicicletes i vehicles de mobilitat personal (patinets elèctrics, monopatins i monocicles, entre d'altres) plegats.

Així ho ha anunciat el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, que ha presentat el projecte de llei d'acompanyament 2020 després de la reunió extraordinària del ple del Consell celebrada aquest dilluns. Segons ha destacat, en aquesta ocasió es modifiquen 32 lleis, un decret llei i un decret. D'ells, sis responsen a raons organitzatives.

El text serà enviat al Consell Jurídic Consultiu i el Comité Econòmic i Social perquè realitzen els seus respectius informes. Preguntat per què passaria amb aquesta llei d'acompanyament si al final el Consell opta per prorrogar els pressupostos del 2019, el conseller ha explicat que passaria a tramitar-se en Corts com a una llei ordinària.

Després de remarcar que l'objectiu principal d'aquestes modificacions legals és "fer realitat la política d'impuls econòmic, drets socials i decència cívica" iniciada pel Consell del Botànic, per la qual cosa s'inclouen mesures d'aposta per la vivenda social, per a participació social en l'àmbit tributari i actuacions sectorials en agricultura, servicis i mobilitat sostenible.

En matèria de vivenda social, la llei inclou quatre mesures, la primera de les quals se centra a simplificar els requisits per a accedir a les ajudes al pagament del lloguer per raons socials, humanitàries i de caràcter públic, acreditades amb informe favorable dels servicis públics.

Fins ara era complicat que persones en situació de vulnerabilitat pogueren ser beneficiaris, ja que havien d'estar al corrent de les seues obligacions fiscals i tributàries. Ara l'objectiu és que les persones que necessiten una vivenda urgentment i no ho estiguen puguen també accedir a elles.

Així mateix, contempla mesures per a incrementar el parc públic de vivenda per a incorporar amb caràcter immediat immobles residencials a través de la compravenda, arrendament o convenis amb entitats privades. Es facilitarà als titulars de contractes de compravenda de vivendes de promoció pública de la Generalitat la possibilitat de resoldre la relació jurídica existent amb l'administració, sempre tenint en compte el preu màxim de la venda legalment establit per a les vivendes.

Es modifica també la normativa de manera que ja no serà obligatori per al beneficiari el segur contra incendis en vivendes de promoció pública, del que es farà càrrec la Generalitat.

També es modifica la Llei per a la Funció Social de la Vivenda pel que fa al lloguer solidari per a mobilitzar la vivenda buida de les persones físiques que necessite ser rehabilitada. D'una banda es canvia el termini de cessió del particular a la Generalitat dels sis anys actuals a huit per a adequar-ho a la durada del contracte de lloguer que figura en la modificació actual de la Llei d'Arrendaments Urbans.

Per una altra, s'inclou la possibilitat que, en cas que el preu de la rehabilitació a realitzar per la Generalitat siga inferior al preu del lloguer de mercat d'aquest període de huit anys, es permeta també compensar econòmicament al particular.

IGUALTAT

Així mateix, es modifica la Llei per a la Igualtat entre dones i homes per a ampliar la funció del compliment del principi d'igualtat i no discriminació en la publicitat dels mitjans de comunicació social de titularitat pública a tots els mitjans de comunicació social o qualsevol altre mitjà de difusió.

S'incorpora també l'impuls per part del Consell per a desagregar les dades per sexes en totes les estadístiques i investigacions que es duguen a terme a la Comunitat Valenciana, i es canvia la denominació del Consell Valencià de la Dona per Consell Valencià de les Dones per a arreplegar un concepte més plural i inclusiu.

OBSERVATORI FISCAL I AUDITORIES

Pel que fa a les mesures en matèria tributària, es contempla la creació de l'Observatori Fiscal per a donar entrada a la societat civil en la gestió de l'Agència Tributària Valenciana.

A més, inclou com a novetat l'obligació que les fundacions compten amb un auditor intern, tal com ocorre amb la resta del sector públic de la Generalitat. Fins ara només era obligatòria la presència de l'auditor en les entitats del sector públic empresarial, però no en el fundacional.

MOBILITAT, HORTA I PIP

D'altra banda, la llei d'acompanyament inclou la modificació normativa per a fer possible la prestació del servici del taxi mitjançant tarifes pactades prèviament entre usuaris i conductors, establides reglamentàriament. Segons ha indicat el conseller, aquesta mesura atén les reivindicacions del sector del taxi, dels usuaris i s'aplicarà mitjançant aplicacions per a smartphones.

"Es tracta d'intentar que cada vegada hi haja millor competència, profitosa, bona per a l'usuari i fer més competitiu el sector", ha precisat Soler.

Així mateix, es permetrà l'accés a mitjans de transport públic amb bicicletes i vehicles de mobilitat personal, que es podran pujar plegats al pis baix, sense més limitacions que les derivades de la seguretat o dels moments d'ocupació molt alta. S'hauran de seguir les indicacions concretes dels operadors per a "pertorbar el mínim possible a la resta de viatgers". L'objectiu és fer més fàcil el seu ús i lluitar així contra el canvi climàtic.

El projecte de llei contempla l'ampliació del termini per a sol·licitar la protecció d'àrees de l'horta de València degradades. Els ajuntaments disposaran ara de 5 anys (a partir de l'aprovació del PAT de l'Horta) per a sol·licitar que eixos espais degradats passen a ser declarats 'Enclavaments de recuperació d'horta'.

També s'amplia el Pla d'Inversions productives (PIP) fins a desembre del 2021 per a garantir que els projectes dels ajuntaments es puguen executar. Soler ha recordat que es tracta del "famós Pla Camps", en el marc del qual molts ajuntaments es van trobar en 2015 projectes "increïbles" que van ser redefinits i ara "seria una injustícia que alguns es quedaren despenjats".

TAXES I PUJADA DE SOUS

Preguntat sobre si la llei contempla alguna pujada de taxes destacable, Vicent Soler ha explicat que bàsicament es tracta d'un augment en relació a l'IPC. Respecte a si estableix pujada de sous, ha indicat que sí, concretament a tres funcionaris: la interventora general de la Generalitat i el director general d'Intervenció i l'Advocada de la Generalitat.

Ha remarcat que es tracta de càrrecs que la llei exigeix que siguen ocupats i el que es pretén és que per accedir a un càrrec públic no perden diners. "Són tres persones de primer nivell, la gent no ha d'estar en política per a guanyar diners, però tampoc ha de ser un sacrifici per a la família".

Mostrar comentarios

Códigos Descuento