En aquest procediment, -en el qual figurava com a investigat l'exalcalde socialista de Benidorm Agustín Navarro, entre d'altres, i exercia com a acusació el PPCV-, la jutgessa entén que, del resultat de les actuacions, no cap cap retret penal. La interlocutòria, de data 3 de maig i a la qual ha tingut accés Europa Press, no és ferm i pot ser recorreguda en reforma davant aquesta mateixa instància.

Les diligències es van incoar a l'abril del passat any per delictes de prevaricació i malversació de cabals públics relacionats amb l'expedient de contractació del contracte de subministrament del sistema de comunicació TIC (opinòmetres), adjudicat en 2010 pel consistori a Opino Media, que guardava relació societària o era participada en l'accionariat per Crespo Gomar, la consultora que va treballar per al PSPV i investigada en diverses de les causes.

L'origen va partir de les diligències que en el seu moment va dur a terme el Jutjat d'Instrucció número 21 de València, sobre el presumpte finançament irregular de PSPV i Bloc, de les quals va resultar indiciariàment l'existència d'empreses que haurien assumit el pagament dels servicis de naturalesa electoral realitzats per a les eleccions autonòmiques i municipals de 2007, prestats per Crespo Gomar, i facturats a altres empreses en lloc de les formacions polítiques destinatàries dels servicis.

CONTRACTE PER 193.000 EUROS

En el cas d'Opino Media apareixia com a adjudicatària d'un contracte públic obtingut en un procés de licitació sobre el qual un interventor pèrit va ressaltar l'existència d'irregularitats en relació amb la tramitació pel procediment d'urgència d'un contracte de subministrament del sistema de comunicació TIC (opinòmetres), adjudicat a eixa mercantil per l'Ajuntament de Benidorm en 2010 per 193.000 euros.

El Jutjat número 21 de València es va inhibir a favor del de Benidorm en veure indicis d'irregularitats, segons els informes de Policia i Intervenció General. El pèrit atribuïa les irregularitats a la falta d'acreditació de solvència tècnica i professional d'Opino Media; inexistència de proposició econòmica; tramitació de l'expedient amb caràcter d'urgència; en el caràcter preceptiu de l'informe del secretari i de la fiscalització de l'Interventor abans de la formulació del plec o la prohibició de baixes en el preu de licitació.

No obstant açò, segons el jutjat, l'expedient de contractació, que constava del plec de condicions, estava redactat i firmat pel cap del servici de contractació, i era conforme al model elaborat pel Ministeri d'Hisenda; que l'expedient es va tramitar amb caràcter d'urgència per aplicació d'un Reial decret Llei posat que el finançament procedia de fons estatal; que l'informe de la tècnica de fiscalització del consistori estableix que era favorable i procedia la tramitació; que la composició de la mesa de contractació va ser invariable i es va ajustar a llei, igual que el plec de condicions i el termini d'execució.

A més, afig que l'Ajuntament de Gandia no va adjudicar la instal·lació d'opinòmetres a Opino Media sinó a una altra i que no s'aprecia sobrecost si es compara aquest contracte amb altres en altres municipis. La jutgessa entén que en aquest cas els fets no poden ser constitutius d'infracció penal perquè no es desprèn que les irregularitats indiciariàment susceptibles d'investigació meréixen retret penal ni irregularitats en el procés de contractació.

DECLARACIONS

De les declaracions dels administradors solidaris d'Opino Media, Alberto Gomar Pascual i Carlos Bisquert, no resulten indicis de criminalitat mentre que Agustín Navarro com a alcalde va intervenir en l'adjudicació del contracte però conforme a la proposta de la mesa de contractació, afig la interlocutòria. D'igual manera, tampoc s'aprecia irregularitats en l'actuació del coordinador d'Atenció Ciutadana, ni en la participació dels membres de la mesa de contractació ni la presidenta ni el tècnic de contractació.

Aquest sobreseïment s'uneix a l'acordat al març per la jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 3 de Gandia (València) que va investigar amb la compravenda d'un local per la Federació Valenciana de Futbol a la mercantil Mora Gomar SL -vinculació familiar amb la consultora Crespo Gomar-.

Així mateix, en els jutjats de Madrid, Fiscalia i Advocacia de l'Estat van demanar al desembre el sobreseïment de la causa relativa a presumptes irregularitats en el contracte de publicitat concedit pel Ministeri de Vivenda Crespo Gomar -investigada en el número 24- mentre que el 43 va arxivar al novembre la causa pel contracte del de Sanitat amb aquesta mateixa agència.

Consulta aquí más noticias de València.