La CVMC assegura que no ha tingut "ni pèrdues ni deutes" i que les despeses i inversions s'han limitat al pressupost
La CVMC assegura que no ha tingut "ni pèrdues ni deutes" i que les despeses i inversions s'han limitat al pressupost CVMC - Archivo

D'aquesta manera, ha explicat que "a nivell comptable, i en els pressupostos de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), apareix la quantitat de 48.182.752 milions d'euros en la categoria de pèrdues, però com ja s'ha dit, són despeses i no pèrdues reals. Són just les despeses realitzades per À Punt per a desenvolupar l'activitat del servici públic que té encomanada per Les Corts i que són compensades amb la subvenció rebuda, tal com arreplega el contracte programa".

El Consell Rector també ha subratllat que "els límits de l'endeutament per a cada exercici queden fixats en el contracte programa i que per al trienni de durada d'aquest contracte programa no està previst que la Corporació haja de recórrer a l'endeutament per a finançar-se", i que "en cap cas s'ha incomplit el contracte".

Pel que fa als ingressos de publicitat de la SAMC, "l'incompliment de la previsió no ha suposat cap impediment a l'hora de quadrar els pressupostos", i ha assenyalat que "la CVMC va fer una previsió d'ingressos anual i no es va arribar a complir en 2018 perquè À Punt no va començar a emetre en televisió fins al 10 de juny de 2019. "És més, fins a l'octubre no es va començar a contractar amb Kantar, l'empresa que mesura les audiències i és clau de referència en el sector publicitari", afig.

"Tampoc s'ha d'ignorar que Forta porta alguns anys en un procés de revisió de la seua estratègia de comercialització, cosa que ha dificultat la incorporació d'À Punt a la marxa habitual en la planificació de publicitat de l'organisme que coordina les televisions autonòmiques", ha apuntat.

Finalment, el comunicat també assenyala que "À Punt aspira a tindre una publicitat normalitzada i en creixement, però sempre cenyint-se a les limitacions legals que ha de tindre un mitjà de comunicació públic", i incideix que "la Llei de creació de la CVMC estableix una sèrie de principis i valors en els mitjans públics que s'han vist reforçats per la normativa de publicitat aprovada pel Consell Rector".

Referent a açò, destaca que "À Punt va ser la primera televisió pública autonòmica que va vetar la publicitat sobre joc i apostes esportives, prohibició arreplegada en el Codi de conducta sobre l'activitat comercial i publicitària de la CVMC", i afig que "va ser en detriment d'un major nivell d'ingressos, però conscients que mereix la pena en favor del servici públic".

Consulta aquí más noticias de València.