14.400 mestres fan classes del que no són especialistes

  • Un 23,8% dels docents es van formar en altres matèries que les que imparteixen.
  • S’atribueix al sistema d’accés, però Educació diu que no genera problemes.

El 23,8% dels mestres catalans fan "docència en una especialitat diferent" a l’estudiada inicialment.

Aquest curs hi ha 60.606 professors a Catalunya, de manera que la xifra absoluta, fent l’extrapolació, supera els 14.400.

Ho diu el recent informe El Professorat a Catalunya de la Fundació Bofill, fet amb 4.598 enquestes a professors de Primària i Secundària de centres públics i concertats.

"Aquesta dada no és de cap manera positiva. Exerceixen en especialitats per a les quals no tenien una formació adient", indica el director de l’estudi, Francesc Pedró.

L’expert creu que és conseqüència d’"un sistema d’accés on l’adequació entre formació i plaça no és un criteri primordial, sinó que depèn exclusivament de la superació de la prova en el cas dels funcionaris o de llistes obertes en el cas dels interins".

El Departament d’Educació sosté que aquest fet no invalida la capacitat dels docents. Queda "acreditat" que han superat proves en què es demana coneixements de la matèria que imparteixen.

La portaveu del sindicat USTEC-STEs , Rosa Cañadell, tampoc hi veu problemes: "Estudien una cosa i fan classe d’una altra perquè els agrada més. A les oposicions, sols demanen el títol. També ho fan perquè al centre no hi ha prou hores de la seva matèria; per exemple, un docent de Grec que doni Llengua".

Passa més entre els interins

La xifra de mestres que fan classe de la matèria en què no es van formar inicialment és més elevada en els interins. En aquest col·lectiu, són un 27%. La manca de concordança és semblant entre els funcionaris (25%) i una mica més reduïda entre els contractats laborals (18%).

En molts casos fan classe de matèries veïnes: especialista en Matemàtiques que fa Física o Química, per exemple.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento