Només el 13,6% dels viatges en l'àrea metropolitana de València són en transport públic
Només el 13,6% dels viatges en l'àrea metropolitana de València són en transport públic GVA - Archivo

Solament el 13,6% dels desplaçaments que es realitzen diàriament en l'àrea metropolitana de València es duen a terme en transport públic (autobús, metro i tren), i es concentren especialment en la ciutat i en la seua zona d'influència més pròxima. En canvi, el cotxe privat continua representant el 41,3% dels viatges, una xifra encara alta davant la falta d'alternatives sostenibles efectives, sobretot en els moviments cap a localitats de la segona i tercera corona metropolitana. 

De fet, un dels grans reptes del Pla Bàsic de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de València que ha elaborat la Generalitat, i en concret la Conselleria d'Obres Públiques i Vertebració del Territori, és impulsar el transport públic “millorant l'oferta, la intermodalitat i el sistema tarifari, de manera que satisfaça les necessitats de mobilitat metropolitana de major distància”, segons arreplega el text. 

En l'anàlisi de la situació de partida, aquest document, que forma part d'un altre més extens, el Pla de Mobilitat Metropolitana, constata que en l'àrea de València es realitzen diàriament 4,87 milions de desplaçaments, la qual cosa suposa una mitjana de 2,59 per persona i dia per a una població de quasi 1,9 milions d'habitants, una xifra que augmenta fins als 3,3 desplaçaments de mitjana diària si es té en compte solament a aquelles persones que es mouen (el 87% del total). De fet, dels 12 milions de viatges diaris que registra la Comunitat Valenciana, el 40% es concentra en l'àrea metropolitana. 

Respecte al repartiment modal dels desplaçaments, a més, del 41,3% que es mou amb cotxe privat i el 13,6% que ho fa en transport públic, un altre 40,9% es desplaça a peu, un 2,4% amb bicicleta, un 1,2% amb autobús discrecional, un 0,4% en taxi i un 0,2% en Cabify o similars. Les dades de l'informe assenyalen que, en la majoria dels municipis, els desplaçaments caminant ja superen el 65% del total, i, en el cas de València, l'ús de la bicicleta duplica la mitjana metropolitana i aconsegueix el 5% del total. 

A més, la ciutat de València suposa el 37% dels desplaçaments de l'àrea metropolitana, i un altre 30% es produeix dins dels municipis de la zona. Un 18% es fa entre la ciutat i la resta de municipis, la qual cosa es tradueix en 900.000 desplaçaments d'entrada i eixida a la ciutat al dia. El Pla Bàsic suposa una primera etapa d'anàlisi i propostes que poden ser implantades en un termini de temps menor. 

En aquesta línia, a partir de 13 objectius, estableix nou línies estratègiques d'actuació, que al seu torn inclouen 45 propostes concretes. Entre elles, les principals són fomentar la mobilitat no motoritzada, millorar i potenciar el transport públic de superfície metropolità (els autobusos interurbans), millorar el transport públic ferroviari (metre i Rodalies), fixar la intermodalitat com a prioritat en la mobilitat i implementar altres iniciatives en el marc de la sostenibilitat, la gestió i la participació pública. El pla servirà de document base a l'Autoritat de Transport Metropolità (ATMV), que té delegades les competències de coordinació i integració tarifària, entre unes altres.

Necessitat d'inversió conjunta

El Pla Bàsic de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de València contempla una inversió conjunta de 128 milions d'euros a curt i mig termini, que compromet a totes les administracions públiques: Generalitat (31%, sense comptar la despesa ordinària de FGV i Metrobús), Govern central (31%), municipis metropolitans (27%) i les concessions en mans del sector privat (11%). El document destaca la necessitat de finançament estatal al transport metropolità a través de la ATMV per a desenvolupar els seus objectius.

Consulta aquí más noticias de València.