A través d'un anunci oficial en la seua pàgina web, s'ha obert un període de 45 dies per a presentar les ofertes que, com assenyalen els plecs, no podran ser inferiors a 31.039.118 euros sense IVA, segons ha informat en un comunicat.

Els requisits establits per VPI Logística i recollit en els plecs estableixen com a condicions: el compromís del comprador a generar fins el 20.000 TEUs o 200.000 tones de trànsit portuari anual, així com l'obligatorietat d'iniciar l'activitat en un termini màxim de quatre anys des del moment de la compravenda.

A més, inclou una clàusula per la qual el comprador no podrà vendre la parcel·la en un període mínim de quatre anys, així com en matèria de plusvàlua, el compromís de l'inversor que els guanys hauran de ser invertits d'acord amb l'objecte social de VPI Logística i Parc Sagunt.

Així mateix, en matèria de valoració, VPI Logística ha establit com a criteris la vinculació present i futura de l'activitat a desenvolupar amb els trànsits marítims dels ports gestionats per l'APV; la inversió total projectada sense incloure el preu del terreny; la incidència de l'activitat a Sagunt i en l'àrea geogràfica i la seua relació amb la generació d'ocupació i el termini per a l'engegada de l'activitat o el contingut de la memòria ambiental.

Durant el procés d'adjudicació, VPI Logística puntuarà fins a en un 60% els criteris econòmics i els tècnics representaran el 40%.

Consulta aquí más noticias de València.