Educació destina 2,6 milions per a atraure i retindre el talent investigador a la Comunitat Valenciana
Educació destina 2,6 milions per a atraure i retindre el talent investigador a la Comunitat Valenciana GVA - Archivo

Així ho ha explicat el titular d'aquest departament, Vicent Marzà, qui ha presentat, al costat de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, Josefina Bueno, aquesta línia de subvencions del Pla GenT (Generació Talent). Aquestes ajudes s'han publicat aquest mateix dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i "en breu" es publicarà la convocatòria de les quatre tipologies de contractació previstes.

Marzà ha explicat que l'objectiu d'aquestes ajudes és elevar el nivell d'excel·lència investigadora del sistema valencià, afavorir la incorporació de persones investigadores d'elevat prestigi i projecció internacional a les universitats públiques i centres d'investigació, contribuir al canvi de model productiu i incrementar el volum de fons europeus d'investigació.

"Volem que els investigadors joves que han hagut d'anar-se'n fora durant els anys de retallades tornen, captar més i que els que estan no s'hagen d'anar", ha subratllat el conseller, qui ha destacat que aquest pla, a més, inclou "la possibilitat d'atraure investigadors internacionals de referència".

TIPOLOGIES DE CONTRACTE

Per a açò, hi haurà quatre tipologies de subvenció que aniran dirigides a diferent tipus de públic investigador: personal investigador doctor d'excel·lència per al desenvolupament de projectes de R+D+i en el territori valencià; doctors amb experiència internacional; joves doctors per al desenvolupament de projectes de transferència tecnològica en empreses valencianes i per a formació de doctors en empreses valencianes.

L'ajuda està fixada en quatre anys, prorrogable a dos anys més, i el contracte anual serà d'un màxim de 70.000 euros. El percentatge de l'ajuda per part d'Educació serà del 100% enguany, el 80% per a 2019, el 70% per a 2020 i el 50% per a 2021 i durant els anys de pròrrogues. La resta dels percentatges de cada anualitat els assumeixen les entitats beneficiàries mitjançant les quals es faran aquests contractes, és a dir, universitats i centres d'investigació valencians.

A més, cada persona beneficiària disposarà d'una ajuda per part d'Educació de fins a 50.000 euros anuals per a la contractació de personal tècnic associat al projecte, així com per a diferentes despeses que es generen en el desenvolupament de la investigació.

CONTRACTES PER A DOCTORS AMB EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL

La segona línia anirà dirigida a atraure el talent de doctors que estan treballant en centres estrangers perquè impulsen la seua carrera investigadora a la Comunitat. L'ajuda està fixada en quatre anys, prorrogable a dos anys més, i el contracte anual serà d'un màxim de 55.000 euros. El percentatge de l'ajuda per part d'Educació serà del 100% enguany, el 80% per a 2019, el 70% per a 2020 i el 50% per a 2021 i durant els anys de pròrrogues. La resta dels percentatges de cada anualitat els assumeixen les entitats beneficiàries.

Addicionalment, l'investigador disposarà d'una ajuda destinada a finançar diversos conceptes de despeses del grup d'investigació de referència en el qual s'integre, amb un límit màxim anual de 25.000 euros i estarà finançada per Educació.

CONTRACTES PER A JOVES DOCTORS

D'altra banda, la Conselleria ha establit una tercera línia destinada a persones menors de 35 anys que hagen fet estades postdoctorals en centres d'investigació de prestigi internacional i que vagen a desenvolupar un projecte de transferència tecnològica en empreses valencianes. A més, les persones beneficiàries comptaran amb la tutorització de la persona investigadora principal del projecte.

La durada de la subvenció serà de dos anys per un màxim de 40.000 euros anuals i el contracte ho cofinançaran l'empresa i el centre d'investigació o la universitat implicats en cada cas.

Finalment, s'ha dissenyat una última modalitat per a contractes de formació de doctors en empreses valencianes. Es tracta de promoure la contractació per part d'universitats públiques i centres d'investigació per a la realització de tesi doctorals vinculades a projectes d'investigació industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupen en empreses valencianes.

La durada de la subvenció serà de quatre anys i el contracte per part de les universitats i els centres d'investigació valencians serà, com a màxim, de 22.192,80 euros anuals per a cadascuna de les persones beneficiàries.

Així mateix, Educació complementa la subvenció per a cada beneficiari amb 2.400 euros com a màxim per a la realització d'estades en entitats de R+D+i, així com de 1.500 euros més per a finançar les despeses de matrícula en l'ensenyament de doctorat en una universitat pública valenciana.

Consulta aquí más noticias de València.