La Comunitat Valenciana, primera del país en taxa de dissolucions matrimonials
La Comunitat Valenciana, primera del país en taxa de dissolucions matrimonials ISTOCK - Archivo

Posant en relació les dissolucions matrimonials del total de l'any amb la població a 1 de gener de 2017, la Comunitat va registrar el major nombre de demandes per cada 10.000 habitants, amb una taxa de dissolucions matrimonials de 28. La mitjana a Espanya va ser de 24,6 per cada deu mil habitants.

De les 13.819 demandes presentades en 2017, 8.017 van ser divorcis consensuats, que van baixar un 3,5% respecte a l'any anterior, i 5.159 van ser divorcis contenciosos, la qual cosa significa una reducció del 4,2% respecte al 2016.

Les demandes de separacions consensuades van ser 401 en 2017, açò és, un 15,8% menys que l'any anterior. Les separacions no consensuades són l'únic tipus de procediment que va experimentar un augment interanual durant 2017, amb la presentació de 242 demandes, un 11% més que en 2016.

Les demandes de nul·litat matrimonial presentades davant els jutjats valencians van augmentar un 12%, en passar de 25 procediments en 2016 a 28 en 2017.

Per províncies, a Alacant es van presentar 4.796 demandes per dissolució, a Castelló 1.497 i a València 7.526. A més, en 2017 es van registrar 12 demandes de nul·litat matrimonial a Alacant, 1 a Castelló i 15 a València.

Els procediments de modificació de mesures en processos de separació o divorci i de guarda, custòdia i aliments de fills no matrimonials, tant consensuats com no consensuats, es van reduir durant 2017 respecte a 2016. Aquests quatre tipus de procediment van experimentar un descens per primera vegada des de, almenys, el 2007.

En concret, els jutjats valencians van rebre 4.311 procediments de modificació de mesures matrimonials no consensuades, un 5,5% menys que l'any anterior, i 1.220 consensuats, un 10,6% menys que en el 2016.

Quant a les mesures de guarda, custòdia i aliments de fills no matrimonials, la reducció interanual va ser del 9,6% en les no consensuades, amb la presentació de 2.749 procediments, i de 6,7% en les consensuades, amb 1.805 procediments presentats durant 2017.

Consulta aquí más noticias de València.