Segons la resolució de l'agència, la relació de llocs va ser aprovada l'1 de març i substitueix el document provisional de juliol de 2017, pel qual s'aprovava l'estructura orgànica provisional de la mateixa i s'oferia cobrir provisionalment els llocs a funcionaris de carrera de les diferents administracions públiques.

La relació de llocs de treball ha sigut negociada en l'àmbit de la Mesa de l'agencia antifrau, composta per representants de CCOO, UGT i STAS-Intersindical, així com de la pròpia agència.

Consulta aquí más noticias de València.