Per al Consell, és necessari que la igualtat entre homes i dones es reflectisca en el terreny retributiu, atenent que existeix una bretxa salarial que encara hui allunya a les dones respecte dels homes; i que a la Comunitat Valenciana es mou al voltant del 25%, 6.000 euros anuals menys de salari respecte dels homes.

A més, el Consell evidencia que l'última crisi econòmica ha agreujat aquesta situació de desigualtat i "ha feminitzat encara més la precarietat laboral".

Per açò, la declaració reflecteix la necessitat d'afrontar mesures concretes al fet que permeten abordar el problema amb el suport i el context necessari per a visibilitzar eixes diferències des d'una major transparència en les retribucions i també per a crear els mecanismes que possibiliten corregir eixes desigualtats.

Algunes d'aquestes mesures, ja han sigut abordades per la Generalitat Valenciana com l'engegada del segon Pla d'igualtat de la Funció Pública, fixant els objectius, estratègies i pràctiques per a assegurar la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes dins de la funció pública valenciana i creant també un nou canvi de mentalitats i de patrons en matèria de corresponsabilitat i l'augment de la durada del permís de paternitat a sis setmanes.

El Govern valencià, a més, ha implementat diverses mesures per a la lluita contra la discriminació laboral de les dones. Així, en tots els programes de foment de la contractació (AVALEM) s'aplica, de forma transversal, l'acció positiva per a millorar les condicions de contractació.

Precisament, una altra de les accions destacades en la declaració institucional en aquest àmbit és l'impuls del Consell al primer Congrés sobre corresponsabilitat i nous usos del temps, per a afrontar una part de l'ocupació consistent en la cuidat d'altres persones, i implicar en aquestes tasques tant a homes com a dones, en condicions d'igualtat.

MESURES EN LA CONTRACTACIÓ I SUBVENCIONS

Respecte a les mesures en l'àmbit de la contractació i les subvencions, el Consell assenyala la introducció de clàusules de responsabilitat social, que han comportat un augment exponencial de les sol·licituds de visat dels plans d'igualtat en les empreses, ja que les que disposen d'un certificat o distintiu empresarial, en matèria d'igualtat, i emès per l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, són millor valorades en els corresponents procediments.

Consulta aquí más noticias de València.