Mavi Mestre i Vicent Martínez passen a la segona volta de les eleccions a rector de la UV
Mavi Mestre i Vicent Martínez passen a la segona volta de les eleccions a rector de la UV MAVI MESTRE/VICENT MARTÍNEZ/EUROPA PRESS

Un total de 55.254 persones estaven convocades per a votar entre Vicent J. Martínez, María Antonia García Benau i Mavi Mestre per a succeir a l'actual rector, Esteban Morcillo. Mestre i Martínez hauran de passar per la segona volta al no haver obtingut cap dels dos més del 50% dels vots. García Benau, l'altra candidata, ha obtingut un 20,07% dels vots.

El cens està compost per 2.010 Personal Docent Investigador (PDI) doctors amb vinculació permanent -dels quals han votat el 83.48%-; 2.750 no doctors o sense vinculació permanent -amb una participació del 38.80%-, 437 de personal d'investigació en formació -dels quals han votat el 42,11%-; 47.907 estudiants (de grau i postgrau), dels quals només el huit per cent ha emès el seu vot; i 2.150 membres del Personal Administració i Serveis (PAS), amb una participació del 66,93%.

Els resultats es computen pel sistema de vot ponderat. Així, d'acord amb l'article 101 dels Estatuts de la Universitat de València, l'elecció de rector o rectora es fa per votació directa i per sufragi universal, lliure i secret.

El vot és ponderat per sectors de la comunitat universitària, de la manera següent: el del professorat doctor amb vinculació permanent té el valor d'un 51% del total de vots a candidatures vàlidament emesos per la comunitat universitària; el vot del professorat no doctor o sense vinculació permanent té el valor d'un 12,67%; el vot dels estudiants i les estudiants té el valor d'un 25%; el del personal d'administració i serveis té el valor d'un 10%; i el vot del personal investigador en formació té el valor de l'1,33%.

MESTRE GUANYA ENTRE ELS ESTUDIANTS I DOCTORS

Per sectors, Mavi Mestre ha sigut la més votada tant entre els estudiants, els doctors amb vinculació permanent i els no doctors o sense vinculació permanent.

Dels 3.831 estudiants que han votat, 1.518 ho han fet per Mestre; 1.210, per Martínez, i 577 per García Benau. Per la seua banda, 700 dels doctors han optat per Mestre, pels 553 que ho han fet per Martínez, i els 345 que han donat el seu vot a García Benau.

Un total de 1.067 treballadors no doctors o sense vinculació permanent han votat, dels quals 429 ho han fet per Mestre; 411, per Martínez i 186 per García Benau.

Martínez ha sigut el més votat tant entre el personal d'investigació en formació com en el Personal Administració i Serveis. Així, 554 persones de les quals treballen com a PAS han apostat per ell, per damunt dels 477 que ho han fet per Mestre o els 301 que han votat per García Benau. Del personal d'investigació en formació -el col·lectiu menys nombrós- 97 persones han donat el seu vot a Martínez; 64 a Mestre i 19 a García Benau.

Consulta aquí más noticias de València.