El PP presenta una iniciativa en les Corts per a demanar que el valencià no siga requisit per a ser funcionari
El PP presenta una iniciativa en les Corts per a demanar que el valencià no siga requisit per a ser funcionari PPCV

La diputada ha assenyalat que aquesta iniciativa "respon l'obstinació del Consell del Botànic per seguir pas a pas el full de ruta de la imposició i immersió programada en educació i en altres àmbits tant públics com a privats".

"Des del PPCV ja recorrírem el decret d'usos lingüístics davant el TSJCV i ens preocupa molt aquesta deriva en la pròxima Llei de Funció Pública que va a entrar en Les Corts", ha dit la parlamentària, que ha indicat que per açò volen que el Parlament valencià es pronuncie, "perquè la consellera (Gabriela) Bravo ha cedit a les exigències de Compromís i el president (Ximo) Puig ho ha encoratjat i consentit".

Segons ha remarcat, el PPCV "seguirà defenent a tots els empleats públics i ciutadans" que estan demanant suport "a l'únic partit que està actuant davant els tribunals per a la defensa de la legalitat, al contrari que uns altres que es queden únicament en les paraules".

La iniciativa assenyala que "una legislació autonòmica que introduïsca el reconeixement de la llengua cooficial com a barrera per a l'accés o la promoció en la funció pública suposa una clara discriminació, infracció estatutària i d'altres normes, així com vulneració dels principis selectius, tant d'accés com de promoció".

Així, es demana a les Corts que inste el Consell "a respectar que la llengua valenciana no pot ser un requisit excloent i barrera impeditiva per a accedir a l'ocupació pública, concursar o promocionar mitjançant proves selectives, i sí un mèrit, excepte en els casos en què ho exigisquen els requeriments de les concretes funcions a desenvolupar".

També s'insta a "garantir i respectar en l'accés, concursos i promoció, per a tota la funció pública autonòmica, els principis de mèrit, accés i capacitat establits en la Constitució Espanyola i en el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre".

Per açò, es reclama que no es duga a terme cap modificació legislativa "que exigisca el requisit lingüístic com a obligatori, excloent, limitatiu o condicionant, sense perjuí de la seua valoració com a mèrit, respecte de tots els llocs d'ocupació pública, excepte els casos d'exigència justificada per la funció a exercir".

Açò sí, precisa, "sense perjuí de garantir empleats públics suficients per a atendre el nombre de ciutadans que opten legítimament al fet que les seues relacions amb l'Administració siguen en idioma valencià, que com no són el 100% no requereixen un 100% d'empleats públics valencianoparlants".

Finalment, en la iniciativa s'insta el Consell a compatibilitzar l'aplicació de la Llei d'Ús i Ensenyament "amb el dret que té tot ciutadà a actuar davant l'Administració de la Generalitat en qualsevol de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana".

Consulta aquí más noticias de València.