Els col·legis presentaran projectes lingüístics
Els col·legis presentaran projectes lingüístics CORTS VALENCIANES

Els partits que recolzen al Consell (PSPV, Compromís i Podem) han introduït una esmena en la proposició de llei de plurilingüisme educatiu valencià en virtut de la qual els centres hauran de presentar el seu projecte lingüístic per al curs 2018/2019, per a la seua autorització per part d'Educació, fins al pròxim 16 de març.

Aquesta va ser una de les esmenes que van eixir aquest dilluns endavant durant el debat en comissió de les esmenes presentades pels diferents grups a la proposició de llei, que queda ara a l'espera de ser finalment debatuda i aprovada en el ple de Le Corts.

En la comissió es van aprovar totes les esmenes plantejades conjuntament per PSPV, Compromís i Podem i cinc presentades per Ciutadans, mentre que es van rebutjar totes les que va defensar el PP.

També es precisa que el temps mínim destinat als continguts curriculars en cadascuna de les llengües oficials (valencià i castellà) en el conjunt de l'escolaritat obligatòria ha de ser del 25% de les hores efectivament lectives, havent-se d'impartir en cadascuna d'elles l'assignatura corresponent al seu aprenentatge i, com a mínim, una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal o anàleg. 

Sobre les esmenes de Ciutadans, es va aprovar una en la qual s'explicita que l'objectiu serà el domini oral i escrit de les dues llengües oficials (abans es feia referència al domini elevat i equivalent) i una altra que assenyala que en els centres d'Educació Especial l'alumnat serà atés en la llengua oficial que millor domine i s'afavorirà el contacte amb l'altra llengua oficial i les estrangeres d'acord amb les seues necessitats i possibilitats. 

La proposició estableix amb caràcter general que el temps mínim impartit en valencià i en castellà ha de ser d'un 25% en tots dos casos, i entre el 15 i el 25% en llengua estrangera. En el segon cicle d'Infantil l'anglés s'incorporarà amb un 10% de l'horari curricular. En tot cas, la llei també estableix que es promourà que els centres sostinguts amb fons públics vehiculen el 50% del temps curricular en valencià i en 25% en anglès. 

Per al PP és “la imposició del valencià”

La diputada del PP Beatriz Gascó va lamentar que l'objectiu d'aquesta llei és «la imposició del valencià» i va demanar «elaborar una llei entre tots, amb la qual la gent se senta còmoda, representada i que done una garantia d'estabilitat a l'alumnat». 
Per al PP, va subratllar, hi ha quatre principis irrenunciables: «Llibertat, legalitat, diversitat territorial i no posar l'educació al servei del nacionalisme».

Sobre aquest tema, el diputat de Podem César Jiménez, va negar aqueixos «objectius ocults» que el PP atribueix al text però que no apareixen, i també va assegurar que no es tracta de «una llei de minories» perquè s'ha treballat amb «molts pedagogs i experts», recordant que l'objectiu és la competència dels estudiants en castellà, valencià i anglés.

«És una llei que garanteix absolutament la legalitat i la llibertat, perquè seran els centres els que, d'acord amb la seua situació social, decidiran dins dels percentatges que ens marquen els pedagogs i s'aprovarà amb els consells escolars, on està tota la comunitat educativa», va afirmar la parlamentària socialista Ana Besalduch. 

Per la seua banda, la diputada de Ciutadans Mercedes Ventura va criticar especialment l'article 11, que estableix la promoció del valencià perquè arribe al 50% de les hores lectives, en considerar que «s'ha volgut rebaixar el to nacionalista de la proposta» però es manté aqueix «xantatge» als centres. Si no s'elimina aqueix article, ha avançat que «difícilment» podran donar el seu vot a favor a la llei. Josep Nadal, de Compromís, va dir que la llei no va contra el castellà i va reconèixer que aqueix és el principal «escull» amb Ciutadans.

De decret a llei

A més de l'exigència de projectes lingüístics per al pròxim curs, la llei també derogarà l'actual decret llei del Consell pel qual es regulava el plurilingüisme aquest curs a la Comunitat Valenciana. La norma solament s'ha arribat a aplicar en Infantil 3 anys, i a partir del pròxim curs tindrà rang de llei.

Consulta aquí más noticias de València.