València capital i la costa copen les empreses exportadores de la província
València capital i la costa copen les empreses exportadores de la província ARCHIVO

La ciutat de València i les comarques costaneres concentren la major part de l'activitat exportadora de la província. Un estudi sobre aquestes companyies elaborat per CaixaBank i la Cambra de Comerç radiografia les 4.622 empreses exportadores de la província i assenyala que, d'aquest volum total, 1.101 estan radicades en la capital, és a dir, quasi el 24%

L'informe Empreses exportadores de la província de València destaca el «notable grau de concentració» d'aquestes firmes en l'àrea metropolitana de la capital i les comarques costaneres (la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safor). En concret, la ciutat aglutina el major nombre d'empreses que exporten, amb 1.101, de les quals dues terceres parts es dediquen al sector serveis, inclosa la distribució.

A més, de l'anàlisi de la grandària de l'empresa exportadora es conclou l'existència d'una dualitat en el sector exportador valencià (igual que a nivell nacional), és a dir, coexisteix una àmplia massa d'empreses de reduït grandària que exporten molt poc, al costat d'un grup reduït d'empreses de major grandària que exporten de forma regular i que concentren el gruix de l'exportació. Dualitat que, segons el document, implica un elevat grau de concentració de les exportacions en un reduït grup de grans empreses

Les microempreses (les que facturen menys de 2 milions d'euros) suposen el 60% del total d'empreses exportadores habituals de la província i el 5% del total de facturació. Es troben en totes les comarques valencianes, si bé predominen a València capital, l'Horta Oest i l'Horta Sud –on hi ha una major aglomeració d'empreses exportadores i un major nombre de companyies de serveis exportadores–. 

València és el municipi amb major nombre de grans i mitjanes empreses (93), si bé moltes d'elles solament tenen en la capital la seua seu social, i disposen de magatzems i centres d'activitat en altres localitats. Paterna, Riba-roja de Túria i Quart de Poblet acullen 122 grans i mitjanes empreses. «Les tres poblacions compten amb variables favorables per a la localització empresarial: àmplia superfície industrial, proximitat a la capital i disponibilitat de fàcil accés a les infraestructures», assegura l'estudi. 

La concentració de firmes exportadores per activitat es produeix de forma més intensa en algunes branques industrials: clúster del tèxtil, a la Vall d'Albaida, per la seua tradició industrial; clúster de l'automòbil, en La Ribera Baixa, per la presència de Ford; i el clúster de l'hàbitat, a l'Horta Oest i Sud, per la seua tradició en el moble.

Poques a l'interior 

Les cinc comarques de l'interior de la província amb només acullen el 2% de les empreses exportadores. Com més s'allunya de la ciutat, més disminueix el nombre d'aquestes societats, que s'aglutinen entorn de la capçalera de comarca, on existeix una major oferta de serveis.

Consulta aquí más noticias de València.