El Consell aprova demanar la compareixença de Puig en el Senat per a tractar el retard de la reforma del finançament
El Consell aprova demanar la compareixença de Puig en el Senat per a tractar el retard de la reforma del finançament EUROPA PRESS

Així ho ha assegurat en la roda de premsa al ple del Consell en el qual s'ha pres aquest acord, que comporta ara sol·licitar al president de la Cambra alta la convocatòria d'aquesta Comissió General a fi que valore els efectes per a les comunitats autònomes i, especialment, per a la Comunitat Valenciana, del retard en la reforma del sistema de finançament, que el Govern es va comprometre a tindre llest en 2017 en la Conferència de Presidents celebrada al gener d'eixe mateix any.

Oltra ha lamentat que eixa reforma "no ha avançant o es fa de manera molt lenta" i l'acord pres en la conferència "s'ha incomplit".

Així les coses, el Consell considera que la reforma del sistema de finançament autonòmic i la correcció dels problemes generats durant els últims anys "requereix d'un impuls decisiu en compliment immediat de l'acord" i creu que l'òrgan idoni per a analitzar aquesta situació és aquesta Comissió General.

L'article 56 del Reglament del Senat estableix, entre les funcions de la Comissió General de les Comunitats Autònomes, la d'iniciar qualssevol dels tràmits informatius, d'estudi o de seguiment que aquesta Comissió considere oportuns sobre matèries de naturalesa autonòmica, respecte a les competències de les comunitats.

Atés que la reforma del sistema de finançament autonòmic afecte de forma directa els interessos autonòmics, el Consell ho considera "una qüestió prou rellevant com per a justificar la convocatòria" d'eixa comissió per a analitzar i debatre l'estat actual del procés.

Oltra ha recordat que la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes estableix que haurà de fer-se una valoració quinquennal del sistema de finançament autonòmic perquè en cas de detectar-se desequilibris entre les despeses i ingressos es puguen adoptar mesures de compensació per al següent quinquenni.

Atés que l'actual model de finançament va entrar en vigor en 2009, es van complir en 2013 els seus primers cinc anys de vigència, sense que a partir de llavors s'escometera la revisió del mateix, de cara a establir les possibles compensacions durant el quinquenni següent (2014-2018).

En la Conferència de Presidents de gener de 2017, superat el termini que estableix la LOFCA per a la valoració quinquennal del model, es va acordar iniciar de forma immediata els treballs per a la reforma del sistema de finançament autonòmic l'aprovació del qual havia de produir-se abans de finalitzar 2017.

No obstant açò, iniciat 2018 (últim any del quinquenni en què s'han de compensar, d'acord amb la LOFCA, els desequilibris derivats de l'aplicació del model en els seus primers cinc anys de vigència), es constata que l'acord aconseguit en la Conferència de Presidents per a la reforma del sistema de finançament autonòmic s'ha incomplit.

L'Informe de la Comissió d'Experts per a la revisió del model, publicat al juliol de 2017, va posar de manifest que la insuficiència global de recursos del sistema (els diners addicionals necessaris per a atendre l'evolució de la despesa autonòmica, segons indicadors de necessitat de serveis públics) acumulada durant els primers set anys de vigència del model actual (2009-2015) estaria al voltant dels 165.000 milions d'euros. Només en 2015 se situaria per damunt dels 16.000 milions d'euros.

Consulta aquí más noticias de València.