El DOGV publica la convocatòria de la CVMC per a seleccionar a quatre persones per al Consell de la Ciutadania
El DOGV publica la convocatòria de la CVMC per a seleccionar a quatre persones per al Consell de la Ciutadania CVMC

La resolució recorda que aquest òrgan estarà compost per dos membres a proposta de les associacions de consumidors i usuaris més representatives de la Comunitat Valenciana, un a proposta del Consell Valencià de Cultura, un a proposta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, un a proposta del Consell Valencià d'Universitats, un a proposta de les principals associacions del Tercer Sector, un a proposta de les associacions en defensa del col·lectiu LGTB, un membre a proposta de les associacions en defensa de la igualtat i un altre a proposta del Consell de la Joventut.

A ells se sumen els quatre integrants que seran seleccionats mitjançant el procés públic i obert que s'ha convocat. Els interessats han de presentar la seua candidatura en un termini de 10 dies hàbils, adjuntant el seu currículum, en el qual s'acredite la trajectòria professional i experiència en treball col·laboratiu en els diferents camps de l'actuació social, amb un màxim de dos pàgines.

L'avaluació de la documentació i l'entrevista serà realitzada per una comissió de selecció integrada pel president del Consell Rector, que actuarà com a president de la mateixa, i quatre membres més triats entre els membres del Consell Rector. Aquesta comissió, després d'avaluar la documentació presentada, entrevistarà a un màxim de 10 persones el perfil de les quals s'adecue a les funcions que té encomanades el Consell de la Ciutadania per a verificar "si té un enteniment clar del que representa el servici públic de radiotelevisió".

Si la comissió estima després d'eixe procés que no hi ha un nombre suficient de persones per a ser nomenades es podrà convocar a 10 més i així successivament fins a concloure la selecció.

Entre les funcions del Consell de la Ciutadania estan informar amb caràcter preceptiu i no vinculant al Consell Rector sobre les línies bàsiques de la programació, exercir la defensa de l'audiència, emetre un informe semestral sobre el desenvolupament de les programacions, arreplegar les demandes, suggeriments i comentaris del públic i traslladar-los al Consell Rector o proposar-li mesures i iniciatives que contribuïsquen a millorar la qualitat de la graella.

Consulta aquí más noticias de València.