Sindicats valoren els canvis en el currículum de Secundària i Batxillerat encara que adverteixen de l'augment d'hores
Sindicats valoren els canvis en el currículum de Secundària i Batxillerat encara que adverteixen de l'augment d'hores Europa Press

En concret, STEPV ha assenyalat mitjançant un comunicat que "la millor manera per a treballar aquesta competència no és incrementar l'horari de l'alumnat, sinó possibilitar desdoblaments d'aquesta matèria (i la resta de llengües) per a treballar en grups reduïts".

Per la seua banda, en un altre comunicat, UGT (representat en la mesa per la FeSP-UGT PV) ha indicat que este canvi suposa que el nombre d'hores setmanals siga de 34 o 35 per als alumnes, un nombre que veuen "excessiu". No obstant açò, "donada la situació i el nivell de llengües estrangeres que té l'alumnat i la societat", consideren aquesta mesura "acceptable" mentre que siga "de caràcter transitori fins que es normalitze el nivell de coneixements i competències" en aquest àmbit.

Mentre, la FE CCOO PV s'ha pronunciat "en contra" d'aquest augment en un altre comunicat, ja que entenen que aquesta mesura "no afavoreix la reducció de l'abandó escolar i sí augmenta el caràcter enciclopèdic i acumulatiu del currículum" actual basat en la LOMQE. No obstant açò, sí han recolzat "la potenciació de la comunicació oral en llengua estrangera", així com altres qüestions que preveu la proposta com els projectes interdisciplinaris i la reducció de la religió "al mínim que imposa la LOMQE".

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

Altra de les qüestions que proposa el futur decret és la recuperació de la Història de la Filosofia com a assignatura obligatòria. Sobre aquest tema, l'esborrany preveia que fóra obligatòria en totes les modalitats excepte l'artístic, en la qual es proposava oferir-la com a optativa de lliure configuració.

Aquesta qüestió s'ha tractat en la Mesa Sectorial d'aquest dijous, i tant STEPV com UGT han realitzat propostes sobre aquest tema. En concret, segons STEPV, s'ha acceptat la seua proposta d'incorporar-la com a matèria específica en el batxillerat d'Arts. Sobre aquest tema, UGT havia realitzat una altra proposta: oferir-la com a assignatura específica obligatòria en Humanitats i Ciències Socials, amb quatre hores setmanals, juntament amb una altra específica de quatre hores a triar, mentre que en les altres dos modalitats s'oferiria com a obligatòria i hi hauria altres dos específiques de quatre hores setmanals per a triar.

UGT justificava aquesta proposta ja que Historia de la Filosofia "perjudica l'alumnat de la modalitat de Ciències, ja que aquesta assignatura no els pondera en la PAU per a cap carrera de les branques de Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeries o Arquitectures", així com també "perjudica l'alumnat que vullga cursar aquesta assignatura ja que "tindrà només tres hores per a desenvolupar un currículum de quatre hores que és una assignatura amb màxima ponderació en la PAU per a Modalitat d'Humanitat i Ciències Socials".

PROPOSTA: NOVES OPTATIVES I TALLERS D'APROFUNDIMENT

El futur decret de currículum d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de la Comunitat Valenciana preveu incorporar la Competència Comunicativa Oral en Inglés, de manera que s'augmenta la càrrega horària dedicada a la primera llengua estrangera; crea noves optatives com l'Educació Física i per a la Salut; permetrà oferir tallers d'aprofundiment sobre qualsevol matèria i suposarà la recuperació de la Història de la Filosofia com a assignatura obligatòria.

La proposta de l'administració autonòmica incideix en la voluntat de dotar als centres d'una major autonomia i flexibilitat, tenint en compte el marge de maniobra que deixa la normativa estatal, bastant rígida, que marca els continguts d'aquestes etapes educatives.

Entre les novetats que contempla la proposta, figura la incorporació al currículum de Competència Comunicativa Oral en la primera llengua estrangera. En concret, serà una hora a la setmana de l'assignatura d'Anglés en primer i segon de l'ESO i primer de Batxillerat, de manera que Anglés passarà a tindre quatre hores. A més, serà una assignatura en si mateixa optativa en tercer -amb dos hores- i quart -tres hores- de l'ESO.

Consulta aquí más noticias de València.