En una resolució a la qual ha tingut accés Europa Press, el jutjat rebutja el recurs presentat per la doctora Teresa Lázaro contra la resolució de la Conselleria de Sanitat de 16 de novembre de 2015, per la qual es va proveir la plaça de gerent A d'eixe departament de salut i una anterior d'octubre del director general de Recursos Humans per la qual es va fer pública la composició dels membres de la Comissió de Valoració per a la provisió del lloc.

La demandant al·legava que la resolució per la qual es va adjudicar la gerència a Almiñana mancava de motivació i constituïa una infracció del procediment administratiu, en mancar de sustentació o fonament jurídic objectiu la provisió de llocs de treball pel procediment de lliure designació.

En esta línia, al·legava que la provisió d'un lloc per lliure designació no té relació amb els llocs de confiança, que són els propis de personal eventual, i qüestionava els mèrits de l'exsenador per a exercir el càrrec, assegurant que els seus eren "indiscutiblement superiors".

No obstant açò, el jutjat rebutja, en primer lloc, la petició d'anul·lació de la resolució de setembre de convocatòria de la plaça per part de la Conselleria de Sanitat, ja que es tracta d'un acte administratiu ferm perquè no va ser impugnat en el termini de dos mesos que establix la legislació processal.

Pel que fa a la resolució d'octubre i novembre, sí van ser recorreguts en termini però el jutjat sosté que el recurs és "manifestament infundat", en no fer menció en la demanda a infracció alguna de l'ordenament jurídic.

En relació amb la decisió de novembre, el magistrat rebutja tots els motius d'impugnació referits a la falta de sustente o fonament jurídic objectiu de la provisió de llocs de treball pel procediment de lliure designació, a la falta de raons per les quals la Gerència del departament s'ha configurat com a lloc de lliure designació o a l'al·legació que no es pot barrejar una provisió d'un lloc de lliure designació entre personal estatutari de carrera amb selecció de personal extern.

Sobre este tema, el magistrat sosté que, el que fa realment fa la demandant, és impugnar la primera resolució de setembre quan és un acte ferm i consentit en no haver sigut impugnat. A més, afig que en l'acta de la Comissió de Valoració es van expressar els motius per a l'adjudicació de la plaça, en la qual té "especial incidència" la valoració del treball desenvolupat per la seleccionada.

Per tant, l'al·legació de la facultativa aspirant de tindre un curriculum més ampli que l'altra "no és determinant per a estimar la falta de motivació i vulneració de la doctrina sobre la discrecionalitat tècnica examinada" ja que eixa Comissió de Valoració va invocar les condicions personals, la trajectòria i qualitats professionals i la tasca professional exercida en llocs "d'especial mèrit i responsabilitat" com a determinant de la decisió adoptada. Per este motiu considera que la demandant el que vol és substituir eixa decisió per una altra favorable als seus interessos.

CURRICULUM

Segons es va publicar en el seu moment, Almiñana és mèdica especialitzada en gestió sanitària i en desenvolupament de polítiques públiques en matèria de sanitat i política social. Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), és especialista en Medicina Familiar i Comunitària, Màster en Direcció d'Institucions Sanitàries per la UAB i en Economia de la Salut i del Medicament per la Universitat Pompeu Fabra i Postgrau en Direcció de Servicis Integrats de Salut per ESADE.

Ha sigut consellera delegada del Consorci Sanitari Integral en Catsalut i Gerent de l'Àrea de Barcelona Sud del Servici Català de la Salut i portaveu de la Comissió de Sanitat i Servicis Socials en el Senat pel grup de l'Entesa pel Progrés.

Consulta aquí más noticias de València.